Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ

1 ώρα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

10λεπτά
Φύλλα Εργασίας
ekkremes-symperasmata-axiologisi.docx

Στη φάση αυτή οι μαθητές διατυπώνουν τα συμπεράσματα από τη σύγκριση προβλέψεων - μετρήσεων του πειράματος με τη βοήθεια ερωτήσεων σωστού - λάθους και εμπεδώνουν αυτά που έμαθαν συμπληρώνοντας μερικές ερωτήσεις σωστού - λάθους.


Δημιουργός Σεναρίου: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΞΥΔΙΑΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1271