Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Το ασφαλές διαδίκτυο σε κόμικς.

3 ώρες

Εφαρμογή

45λεπτά

Οι μαθητές ανοίγουν το αρχείο "comics.pptx" (στο http://aesop.iep.edu.gr είναι σε μορφή διαδραστικής παρουσίασης) που υπάρχει στον φάκελο "Τα έγγραφα μου" στον υπολογιστή τους.

Με το ηλεκτρονικό αρχείο παρουσίασης καθοδηγούνται και δουλεύουν πάνω σε αυτό.

Για να διευκολυνθούν, παρακολουθούν βίντεο - παραδείγματα με τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν.

Τα βοηθητικά βίντεο δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να ξαναδούν μια ενέργεια που ίσως να μην πρόσεξαν στην πρώτη προβολή, κάτι που δεν είναι εφικτό σε άλλες εκπαιδευτικές μεθόδους.

 


Εφαρμογή


Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΥΛΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το ασφαλές διαδίκτυο σε κόμικς.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1277