Το ασφαλές διαδίκτυο σε κόμικς.

Πληροφορική (Δημοτικό)

Το ασφαλές διαδίκτυο σε κόμικς.

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι από τα πιο σημαντικά μαθήματα και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση.

Οι μαθητές γίνονται δημιουργοί ενός εκπαιδευτικού υλικού που θα μοιράσουν σε άλλους. Το υλικό θα είναι κόμικς με ήρωες από εκπομπές της τηλεόρασης που αρέσουν στα παιδιά. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα διαδώσουν σε άλλους μαθητές τους κινδύνους του διαδικτύου έτσι ώστε εκείνοι να είναι έτοιμοι να προφυλαχθούν. Προϋπόθεση είναι να γνωρίζουν να χειρίζονται το λογισμικό παρουσιάσεων.

Οι μαθητές δημιουργούν κόμικς με θέμα την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές θα έχουν ανοιχτό το αρχείο της παρουσίασης, θα διαβάζουν και θα δουλεύουν επάνω σε αυτό. Έτσι επιτυγχάνεται η ομαλή ροή του μαθήματος χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις.

Γενικά στο μάθημα των ΤΠΕ θα ήταν καλό να ήταν παρόντες δύο εκπαιδευτικοί πληροφορικής. Αυτό δεν είναι εφικτό όμως στη δύσκολη κατάσταση που περνάει η χώρα μας. Επειδή ο πληροφορικός σήμερα είναι αρκετά δύσκολο να κάνει μάθημα και ταυτόχρονα να ελέγχει αν οι μαθητές προσέχουν, λαμβάνοντας υπόψη ότι στην τάξη υπάρχουν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και διάφορα τεχνικά προβλήματα που μπορούν να προκύψουν στον εξοπλισμό του εργαστηρίου, μπορεί να έχει έτοιμο το μάθημά του σε ψηφιακή μορφή - βίντεο και στο μάθημα που θα γίνεται στην τάξη να συμπληρώνει τυχόν παραλήψεις, ελέγχοντας ταυτόχρονα τη συμπεριφορά των μαθητών όσο γίνεται η αναπαραγωγή του βίντεο. Ουσιαστικά είναι σαν να υπάρχει o κλώνος του μέσα στην τάξη. Η μέθοδος αυτή φαίνεται στη φάση της εφαρμογής.

Υπάρχει περίπτωση να προκύψουν διάφορα τεχνικά προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία όπως για παράδειγμα μια διακοπή της σύνδεσης με το διαδίκτυο. Ο εκπαιδευτικός πρέπει πάντα να έχει ένα σχέδιο Β. Τα κείμενα-συμβουλές και τις εικόνες από το διαδίκτυο θα τα έχει αποθηκευμένα σε έναν κοινόχρηστο φάκελο του τοπικού δικτύου του εργαστηρίου. Οι μαθητές θα πρέπει να διαλέξουν από αυτά. Αντί για βίντεο, μπορεί να κάνει μια επίδειξη ή να τα έχει και αυτά αποθηκευμένα στον εξυπηρετητή.

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι του διαδικτύου;

Πώς μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε;

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Διαδίκτυο > Ασφαλές Διαδίκτυο >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Συμβουλές για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο υπολογιστών
Εφαρμογή
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο υπολογιστών
Εκτύπωση κόμικς, παιχνίδι και ερωτηματολόγιο
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο υπολογιστών
Ανακεφαλαίωση & προετοιμασία για το επόμενο μάθημα
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο υπολογιστών
Διδακτικοί Στόχοι
Να περιγράφουν, να διαδίδουν και να προφυλλάσονται από τους κινδύνους του διαδικτύου.
Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας.
Να δημιουργούν εκπαιδευτικό υλικό παίζοντας και μαθαίνοντας.
Να είναι ικανά να συλλέγουν πληροφορίες από το διαδίκτυο.
Να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες χειρισμού λογισμικού του Η/υ.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ασφάλεια, διαδίκτυο, ιός, φωτογραφίες, κίνδυνοι, άγνωστοι, ομάδα, ηλεκτρονικό ψάρεμα, ψηφιακή παρενόχληση, προσωπικά δεδομένα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εθισμός, υπολογιστής, κόμικς, κινούμενα σχέδια, παιχνίδι, εκτύπωση, σύνδεσμος, ηλεκτρονικό έγκλημα.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο υπολογιστών με Microsoft Windows, Microsoft Office 2013, java (https://www.java.com/en/download/windows_xpi.jsp), flash player (https://get.adobe.com/flashplayer/)
προβολέας συνδεδεμένος με υπολογιστή, σύνδεση στο διαδίκτυο, εκτυπωτής και μηχανή θερμοκόλλησης.

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΥΛΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το ασφαλές διαδίκτυο σε κόμικς.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.