Οι τρεις σημαντικότερες ηθικές θεωρίες

Φιλοσοφία (Γενικό Λύκειο)

Οι τρεις σημαντικότερες ηθικές θεωρίες

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί είτε για τη διδασκαλία του μαθήματος "Αναζήτηση Κριτηρίου Ηθικής Ορθότητας" (Σχολικό Βιβλίο Β΄ Λυκείου: Αρχές Φιλοσοφίας, Συγγραφείς: Στ. Βιρβιδάκης, Β. Καρασμάνης, Χ. Τουρνά) είτε ανεξάρτητα με αυτό, προκειμένου να εξοικειωθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες του λυκείου με κάποιες βασικές αρχές της ηθικής φιλοσοφίας.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Ήδη απο την αρχαιότητα απασχολούσαν τους φιλοσόφους ερωτήματα που έχουν να κάνουν με το σωστό και το λάθος. "Τι πρέπει να πράττουμε και τι όχι;" "Πώς πρέπει να ζουν οι άνθρωποι;" Με την πάροδο του χρόνου, αυτά τα ερωτήματα εμπλουτίστηκαν με νέα και η ηθική φιλοσοφία αναδείχτηκε σε έναν από τους σημαντικότερους φιλοσοφικούς κλάδους. Μάλιστα, στον 20ο αιώνα τονίστηκε ο πρακτικός χαρακτήρας της ηθικής με την ανάπτυξη των κλάδων της εφαρμοσμένης ηθικής, όπως είναι η βιοηθική, η περιβαλλοντική ηθική, η ηθική των επιχειρήσεων, κ.α.

Με αυτό το διδακτικό σενάριο μπορούμε να μάθουμε τις τρεις σημαντικότερες ηθικές θεωρίες και να ανακαλύψουμε τις εφαρμογές που μπορεί να έχουν για την καθημερινή ζωή, με τη χρήση τους για τη λήψη αποφάσεων.

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Φιλοσοφία >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ωφελιμισμός
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Καντιανή ηθική
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Αρετολογική ηθική
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Η ηθική στην πράξη
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι
Κατανόηση των τριών σημαντικότερων ηθικών θεωριών (ωφελιμισμός, καντιανή ηθική, αρετολογική ηθική).
Δυνατότητα διάκρισης των τριών θεωριών.
Συνειδητοποίηση της προσωπικής ηθικής ευθύνης και της δυνατότητας επιλογής.
Ενίσχυση των επιλογών σχετικά με τη διαμόρφωση προσωπικού πλαισίου αξιών και κανόνων.
Κατανόηση ότι η ηθική φιλοσοφία μπορεί να έχει πρακτικό χαρακτήρα (πρακτική ή εφαρμοσμένη ηθική)
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
φιλοσοφία, ηθική, ηθική φιλοσοφία, ωφελιμισμός, καντιανή ηθική, κατηγορική προσταγή, αρετολογική ηθική, Τζον Στιούαρτ Μιλ (John Stuart Mill), Ιμάνουελ Καντ (Immanuel Kant), Αριστοτέλης,
Υλικοτεχνική υποδομή
προτζέκτορας, υπολογιστής

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Οι τρεις σημαντικότερες ηθικές θεωρίες» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.