"Ορθολογισμός, Εμπειρισμός ή Σύζευξη;": Σενάριο Φιλοσοφίας για την προέλευση της γνώσης του κόσμου

Φιλοσοφία (Γενικό Λύκειο)

"Ορθολογισμός, Εμπειρισμός ή Σύζευξη;": Σενάριο Φιλοσοφίας για την προέλευση της γνώσης του κόσμου

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Διδακτική/θεματική ενότητα

Κεφάλαιο 3, Ενότητα 3η

Διαθεματικό

Νεοελληνική γλώσσα (επιχειρηματολογία Β' Γυμνασίου & Γ' Λυκείου)

Αρχαία Ελληνικά Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου (θεωρία των ιδεών του Πλάτωνα)

Θρησκευτικά (η προέλευση της γνώσης του κόσμου)

Αγγλική γλώσσα

Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα

Νεοελληνική γλώσσα

Αρχαία Ελληνική γλώσσα

Αγγλική γλώσσα

Θρησκευτικά

Χρονική διάρκεια

3 διδακτικές ώρες

Χώρος:

Φυσικός χώρος:

Εντός σχολείου: αίθουσα διδασκαλίας, εργαστήριο πληροφορικής

Εικονικός χώρος: Wikipedia (http://el.wikipedia.org)

Πύλη για την Ελληνική γλώσσα (http://www.greek-language.gr)l

Προυποθέσεις υλοποίησης:

Γνωστικές Προυποθέσεις:

  • Να έχει διδαχθεί η παράγραφος 2 (Επιχειρήματα) ,3η Ενότητα (Κλάδοι της Φιλοσοφίας και Επιστήμες) του 1ου Κεφαλαίου (Ξεκινώντας από την απορία) του σχολικού βιβλίου (σελ. 20).
  • Να έχει διδαχθεί η 5η Ενότητα (Αριστοτελική Λογική) του 2ου Κεφαλαίου (Κατανοώντας τα πράγματα) του σχολικού βιβλίου (σελ. 53-58).
  • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2 +) προκειμένου να διεξαχθεί η 3η Δραστηριότητα της 1ης φάσης (Καταγραφή σημειώσεων) και μόνο για αυτή.

Προυποθέσεις Νέου Γραμματισμού:

  • Εξοικείωση των μαθητών με τη χρήση του διαδικτύου, τον επεξεργαστή κειμένου και  το πρόγραμμα παρουσιάσεων.

Προυποθέσεις Χρήσης διδακτικής μεθόδου:

  • Εξοικείωση των μαθητών με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το συγκεκριμένο σενάριο διδασκαλίας ασχολείται με το πρόβλημα των θεωριών σχετικά με τη γνώση του κόσμου. Όπως έχει υποστηριχτεί η πηγή της γνώσης του κόσμου μπορεί να προέρχεται είτε από τον ορθό λόγο (ομάδα Ορθολογιστών (Ρασιοναλιστικών) Φιλοσόφων, είτε να βασίζεται αποκλειστικά στην εμπειρία μέσω των αισθήσεων (ομάδα Εμπειριστών Φιλοσόφων), είτε τέλος να αντλεί από τη σύζευξη των δύο παραπάνω θεωριών (Συνθετική Προσέγγιση Καντ). 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Φιλοσοφία >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Καταγραφή σημειώσεων
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Αντιπαράθεση Επιχειρημάτων
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα Διδασκαλίας
Ομαδική εργασία: Επεξεργασία ή συγγραφή λήμματος
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Παρουσίαση στην ολομέλεια - Αυτοαξιολόγηση
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Κατανόηση των τριών θεωριών για την πηγή γνώσης του κόσμου (Ορθολογισμός, Εμπειρισμός & ΣΠ Καντ)
Προβληματισμός για την πειστικότητα κάθε θεωρίας γνώσης
Κριτική αποτίμηση των θεωριών μέσω της χρήσης επιχειρημάτων
Συγγραφή ή συμπλήρωση λήμματος στη wikipedia
Χρήση ΤΠΕ ως Νέου Γραμματισμού στο μάθημα της Φιλοσοφίας
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Θεωρίες προέλευσης γνώσης του κόσμου, Ορθολογισμός, Εμπειρισμός, Συνθετική Προσέγγιση, Επιχειρηματολογία, Συγγραφή ή επεξεργασία λήμματος στη wikipedia,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο πληροφορικής με βιντεοπροβολέα.
Χρήση υπολογιστών με δυνατότητα πλοήγησης στο διαδίκτυο, χρήση επεξεργαστή κειμένου και προγράμματος παρουσιάσεων.

Δημιουργός Σεναρίου: ΟΛΓΑ ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΕΧΛΗ ΖΩΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΕΧΛΗ ΖΩΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «"Ορθολογισμός, Εμπειρισμός ή Σύζευξη;": Σενάριο Φιλοσοφίας για την προέλευση της γνώσης του κόσμου » έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).