Φιλοσοφώντας περί ηθικής: Η νουβέλα του Άδραστου και άλλες ιστορίες ή από που περνάει ο δρόμος για τη μεσότητα

Φιλοσοφία (Γενικό Λύκειο)

Φιλοσοφώντας περί ηθικής: Η νουβέλα του Άδραστου και άλλες ιστορίες ή από που περνάει ο δρόμος για τη μεσότητα

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Οι μαθητές σχηματίζουν την 1η Ομάδα Εργασίας και καλούνται μέσω της μελέτης των ιστοριών του Άδραστου και του Αλκιβιάδη να προβληματιστούν αφενός για τις ηθικές διαστάσεις μιας απόφασης (ιστορία Άδραστου) και αφετέρου για την επίδραση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας (ιστορία Αλκιβιάδη) στη λήψη αποφάσεων και τις συνέπειες αυτών. Στη συνέχεια, οι μαθητές μελετούν μέσα από κείμενα τη θεωρία του Αριστοτέλη περί μεσότητας και γειώνουν/ερμηνεύουν τις ιστορίες μέσα από αυτό το πρίσμα, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο Φύλλο Εργασίας. Σκοπός είναι να συζητηθεί η θεωρία του Αριστοτέλη περί μεσότητας με αναφορές σε συγκεκριμένα παραδείγματα. Η επιλογή των κειμένων είναι ενδεικτική και η διδασκαλία του σεναρίου μπορεί να επαναληφθεί με την επιλογή από τον διδάσκοντα άλλων πρόσφορων ιστοριών. 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Πεδίο αναφοράς ο ορισμός της Ηθικής πράξης από φιλοσοφική άποψη.

Ειδικότερα: α) ποια μπορεί να είναι η σημασία του χαρακτήρα για την επίτευξη της ορθότητας της πράξης; 

β) ποιός ο ρόλος των ηθικών αρετών στην ορθότητα της επίτευξης της πράξης;

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Φιλοσοφία >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Μελέτη της ιστορίας του Άδραστου
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Μελέτη της ιστορίας του Αλκιβιάδη
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Η θεωρία του Αριστοτέλη περί μεσότητας
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Ομαδική Εργασία: Συγκριτική εξέταση των ιστοριών
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Αναζήτηση παράλληλων δρόμων φιλοσοφικής ηθικής
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι
Η κατανόηση του προβλήματος της ηθικής πράξης από φιλοσοφική άποψη
Ο προβληματισμός για διλημματικές αποφάσεις
Η γνωριμία με την ηθική της μεσότητας του Αριστοτέλη
Ανάλυση περιπτώσεων μελέτης της ηθικής πράξης
Αναφορά σε άλλα συστήματα αντιμετώπισης της ηθικής πράξης
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Νουβέλα Άδραστου, Ιστορία Αλκιβιάδη, Θεωρία περί μεσότητας Αριστοτέλη, Φιλοσοφικά ηθική πράξη, Φιλοσοφικά ηθική αρετή,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο πληροφορικής

Δημιουργός Σεναρίου: ΟΛΓΑ ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΕΧΛΗ ΖΩΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΕΧΛΗ ΖΩΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Φιλοσοφώντας περί ηθικής: Η νουβέλα του Άδραστου και άλλες ιστορίες ή από που περνάει ο δρόμος για τη μεσότητα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).