Φάση Σεναρίου

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΘΟΡΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ - ΕΜΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ ΑΞΟΝΑ Μ.Ε.Κ.

3 ώρες

Σύγκριση των στοιχείων με αυτά του κατασκευαστή

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
omada.docx

Οι μαθητές ανά ομάδα αφού ολοκλήρωσαν τις μετρήσεις στα σημεία που τους είχε πεί ο καθηγητής τους , επιστρέφουν στα θρανία τους και μέσω του Η/Υ που είναι συνδεδεμέμος σε δίκτυο , αναζητούν το αντίστοιχο μάνιουαλ του κατασκευστή για τον κινητήρα που έκανα τον έλεγχο . ( εδώ πρόκειται για κινητήρες fiat ).

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας έχει αναγραφεί απο τον διδάσκοντα στον πίνακα .

Σκοπός τους είναι να βρούνε και να συγκρίνουν τις μετρήσεις που έκαναν με αυτές που ορίζει ο κατασκευαστής σαν ανεκτά όρια λειτουργίας του κινητήρα . ( ειναι οι ανοχές φθοράς που επιτρέπονται για την ομαλή λειτουργία του κινητήρα ).

Κάθε ομάδα θα αναρτήσει  σε πρόχειρο πίνακα απο χαρτόνι πάνω σε δυο στήλες τις τιμές : αριστερά αυτές που έβγαλαν απο τις μετρήσεις  τους και δεξιά αυτές του κατασκευαστή. 

Έτσι θα έχουν ορατά τα στοιχεία  όλων των ομάδων  εγρασίας.  


Δημιουργός Σεναρίου: Σωτήρης Καλύβας (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΘΟΡΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ - ΕΜΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ ΑΞΟΝΑ Μ.Ε.Κ.» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1322