Φάση Σεναρίου

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΘΟΡΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ - ΕΜΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ ΑΞΟΝΑ Μ.Ε.Κ.

3 ώρες

Όλες οι ομάδες παρακολουθούν ένα επιλεγμένο βίντεο

20λεπτά

Τώρα οι μαθητές επιστρέφουν όλλοι στην αίθουσα  και καλούνται να παρακολουθήσουν ένα επιλεγμένο βίντεο απο τον καθηγητή τους  σχετικά με τις εκπομπές των ρίπων των κινητήρων.

Μέσα απο αυτό προσπαθει να ευθαισθητοποιήσει τους μαθητές σχετικά με την ρίπανση του περιβάλλοντος και την προστασία του , απο τους κινητήρες ΜΕΚ . 

Επιπλέον να κατανοήσουν πως η αύξηση των ανοχών ( αύξηση φθοράς ) σε συγκεκριμένα σημεία του κινητήρα , συμβάλλει  αρνητικά στην απόδοση του κινητήρα , την οικονομία καυσίμου και στην ρίπανση .


http://photodentro.edu.gr

γίνονται σχετικές αναφορές σε ρίππους

Λείανση φθοράς κυλίνδρου ( ρεκτιφιέ κυλίνδρου )


Καταλυτικός Μετατροπέας

Η συμβολή του καταλύτη στην μείωση των ρύπων του κινητήρα

Δημιουργός Σεναρίου: Σωτήρης Καλύβας (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΘΟΡΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ - ΕΜΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ ΑΞΟΝΑ Μ.Ε.Κ.» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1323