ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΘΟΡΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ - ΕΜΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ ΑΞΟΝΑ Μ.Ε.Κ.

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΘΟΡΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ - ΕΜΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ ΑΞΟΝΑ Μ.Ε.Κ.

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο απευθύνεται ( κυρίως) σε μαθητές της Δ΄τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ , Ειδικότητας Τεχνήτες Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου.

Μεθοδολογική προσέγγιση : Παρουσιάζεται μια αυθεντική δραστηριότητα ( απλοποιημένη ) στο χώρο του εργαστηρίου ΜΕΚ. Με τη δραστηριότητα αυτή συνδέεται η επιστήμη των μετάλλων για τους κινητήρες , η εύρεση φθοράς σε διάφορα βασικά σημεία, οι επιπτώσεις για το περιβάλλον και τρόποι επισκευής.

Γιαυτό προβλέπεται οι μαθητές να εργάζονται σε ομάδες 4-5 ατόμων .

Η πορεία της δράσης αυτής κατευθύνεται κυρίως από τον καθηγητή , αφήνει όμως και περιθώρια στους μαθητές για αυτενέργεια και ανακάλυψη της νέας γνώσης.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το σενάριο εξελίσσεται στα πλαίσια της διδασκαλίας του 2ου Κεφαλαίου του Βιβλίου ΜΕΚ ΙΙ Θεωρία. Επίσεις απο τον Εργαστηριακό Οδηγό Άσκηση 2.3.(μετρήσεις ανοχών και φθοράς , κυλίνδρου - εμβόλου και στροφαλοφόρου άξονα).

Με την δραστηριότητα αυτή οι μαθητές μαθένουν να σκέφτονται και να ενεργούν όπως οι τεχνήτες επισκευής κινητήρων.

Οι φθορές που παρουσιάζονται στους κινητήρες ΜΕΚ μετά απο μεγάλη χρήση είναι φυσιολογικές . Έχουν όμως μεγάλες συνέπειες τόσο στην καλή λειτουργία του κινητήρα , όσο και στην κατανάλωση καυσίμου , κυρίως όμως επιβαρύνουν το περιβάλλον αφου εκεί θα καταλήξουν τα κατάλοιπα απο την κακή λειτουργία ( ολιγόλεπτη διάλεξη καθηγητή ) και παρουσίαση σχετικών εικόνων και βίντεο απο το διαδίκτυο , καθώς και παλαιότερες ασκήσεις μαθητών θα βοηθήσουν στην κατανόηση των βασικών εννοιών της ενότητας που εμπλέκονται.

Μετά την υλοποίηση του σεναρίου ,αναμένεται απο τους μαθητές να αφομιώσουν την σπουδαιότητα των ελέγχων και μετρήσεων στα σημεία που αναφέραμε , βελτιώνοντας έτσι και τα επίπεδα ρύπων του κινητήρα .

Το σενάριο αυτό πραγματεύεται πάνω σε γνώση που έχει αποκτηθεί απο προηγούμενες τάξης κυρίως μέσα απο τα μαθήματα , ΜΕΚ Ι ( 3,4 κεφάλαια )της Β΄τάξης , Τεχνολογία Υλικών Αυτοκινήτου της Α΄τάξης , Τεχνολογία Μηχανολογικών  κατασκευών (μετρήσεις και όργανα μετρήσεων).

Τέλος στην Δ΄τάξη των Εσπερινών ΕΠΑΛ όπου γίνεται το σχετικό  μάθημα ΜΕΚ ΙΙ (τα κεφάλαια 2,5 είναι προαπαιτούμενα ) για την εφαρμογή του σεναρίου.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Μηχανολογία (Ε.Ε.) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ομάδες εργασίας 4-5 ατόμων
Εκτέλεση μετρήσεων σε κινητήρα στον πάγκο
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Είναι αυτός του εργαστηρίου των ΜΕΚ
Σύγκριση των στοιχείων με αυτά του κατασκευαστή
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας του εργαστηρίου ΜΕΚ ΙΙ
Όλες οι ομάδες παρακολουθούν ένα επιλεγμένο βίντεο
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας του εργαστηρίου ΜΕΚ ΙΙ
Απάντηση ερωτήσεων εμπέδωσης νέας γνώσης
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας του εργαστηρίου ΜΕΚ ΙΙ
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τα μέταλλα των κινητήρων
Να αντιλαμβάνονται τι σημαίνει ανοχή- φθορά - ρύθμιση σε μια συναρμογή
Να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας, έρευνας, και δημιουργίας
Να χειρίζονται ευαίσθητα όργανα και εργαλεία με ακρίβεια και προσοχή
Να συσχετίζουν τους κινητήρες ΜΕΚ με την ρύπανση του περιβάλλοντος
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Χάλυβας - κράματα μετάλλων, μικρόμετρα, παχύμετρα, ανοχές μετρήσεων, ρεκτιφιέ, ρίποι και καυσαέρια,
Υλικοτεχνική υποδομή
Για την διεξαγωγή του σεναρίου απαιτούνται: Η/Υ συνδεδεμένοι σε διαδίκτυο, βιντεοπροβολέας, τα βιβλία θεωρίας και εργαστηρίου ΜΕΚ Ι ,ΙΙ ,και τα παρακάτω εργαλεία και όργανα:. Πάγκος εργασίας με μέγγενη , απο μία σειρά κλειδιά γερμανοπολύγωνα Νο 8- 24, καρυδάκια σετ Νο 8-24 , κατσαβίδια , εξωλκέας ελατηρίων εμβόλου , μικρόμετρο έσω - έξω μέτρησης , πλαστιγκέιτζ , παχύμετρο, φίλες , δυναμόκλειδο, καθαριστικό υγρό και στουπί , καθώς και κινητήρες ένας για κάθε ομάδα εργασίας . Τα εργαλεία, όργανα και τα υλικά βρίσκονται στον φωριαμό δίπλα από τον κάθε πάγκο εργασίας

Δημιουργός Σεναρίου: Σωτήρης Καλύβας (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΘΟΡΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ - ΕΜΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ ΑΞΟΝΑ Μ.Ε.Κ.» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.