Φάση Σεναρίου

Βιολογία (Γενικό Λύκειο)

Η έκφραση του γενετικού υλικού των ευκαρυωτικών οργανισμών

3 ώρες

Γονιδιακή έκφραση, μεταγραφή

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_1gia_aisopos.docx fylo_2_gia_aisopos.docx

Στόχοι 1 και 2: Παρουσίαση της έννοιας της έκφρασης του γενετικού υλικού των ευκαρυωτικών οργανισμών και της έννοιας της μεταγραφής, ανάλυση του βάθους και του πλάτους της κάθε έννοιας.

Παρουσίαση των εννοιών με  το διδακτικό μοντέλο 4square chart  ή με το Frazer model.

Σχεδίαση εννοιολογικών χαρτών, συμπλήρωση τους.


Η μη κωδική αλυσίδα οδηγεί τη σύνθεση του mRNA


Το κωδικόνιο έναρξης TAC βρίσκεται κοντά στο 3΄άκρο της μη κωδικής και ένα από τα κωδικόνια λήξης ATC, ATT, ACT κοντά στο 5΄άκρο της

Η ωρίμανση του mRNA ΤΩΝ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΏΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΏΝ

ΩΡΙΜΑΝΣΗ: Η αφαίρεση νουκλεοτιδικών περιοχών από το λεγόμενο πρόδρομο mRNA. Οι περιοχές αυτές ονομάζονται ΕΣΩΝΙΑ και δεν μεταφράζονται σε αμινοξέα. Σε αμινοξέα μεταφράζονται οι περιοχές νουκλεοτιδίων εκατέρωθεν κάθε εσωνίο, τα ΕΞΩΝΙΑ

τα ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σωματίδια λειτουργούν ως ένζυμα. Κόβουν τα εσώνια και συρράπτουν τα εξώνια μεταξύ τους

ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ μετά τη μεταγραφή


ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ μετά τη μεταγραφή


Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ


Το βάθος στην έννοια περιλαμβάνει μηχανισμούς μεταγραφής και μετάφρασης. Το πλάτος της έννοιας περιλαμβάνει τους ανώτερους ευκαρυωτικούς οργανισμούς

ΤΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ


Η ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ


Αδυναμία έκφρασης γονιδίων επιδιορθωτικών ενζύμων


ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΣΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΡΑΦΗ ΕΞΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ


Η ρύθμιση στο επίπεδο της μεταγραφής


Η ρύθμιση στο επίπεδο μετά τη μεταγραφή


Το παράδειγμα του γονιδίου που είναι υπεύθυνο για τη μυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne


Τα άτομα που πάσχουν, αγόρια συνήθως, λόγω φυλοσύνδετης κληρονομικότητας, πρέπει περιβάλλονται με αληθινό ενδιαφέρον και αγάπη στις ενημερωμένες κοινωνίες. Η κληρονόμηση του παθολογικού γονιδίου στο αγόρι αυτό έγινε από τη μητέρα του η οποία ήταν φορέας αλλά δεν έπασχε.

ΤΑ 4 ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΏΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ


Η σημασία και η θέση του υποκινητή


ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ


Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΙΟΥΦΑ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η έκφραση του γενετικού υλικού των ευκαρυωτικών οργανισμών» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1325