Φάση Σεναρίου

Βιολογία (Γενικό Λύκειο)

Η έκφραση του γενετικού υλικού των ευκαρυωτικών οργανισμών

3 ώρες

Η μετάφραση της γενετικής εντολής

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_erg._tropopmetafrasi.docx

Οι μαθητές γνωρίζουν την ερμηνεία της έννοιας "μετάφραση" του γενετικού μηνύματος με τη χρήση του διδακτικού μοντέλου Frazer mode και την ερμηνεία της έννοιας της κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης της γενετικής πληροφορίας με την χρήση διαδραστικών εργαλείων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Αίσωπος.

Περιγράφουν τα στάδια της πρωτεϊνοσύνθεσης και αναφέρουν το ρόλο των μορίων που συμμετέχουν.

Ορίζουν τυ κωδικόνιο ως τριάδα νουκλεοτιδίων στο γονίδιο, αλλά και στο κινητό αντίγραφό του το mRNA.

Αναλύουν τα χαρακτηριστικά του γενετικού κώδικα.


ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ


ΑΠΟ ΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ ΣΤΟ ΠΕΠΤΙΔΙΟ


ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΩΔΙΚΟΝΙΩΝ ΣΤΗ ΜΗ ΚΩΔΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ


τα κωδικόνια του mRNA


Συνώνυμα κωδικόνια


Διακρίνω τις βιολογικές διαδικασίες


Ο ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ


Ο ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΣ


ΤΟ ΚΩΔΙΚΟΝΙΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΚΩΔΙΚΟΝΙΟ AUG KAI TΑ ΚΩΔΙΚΟΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΑ UGA, UAG , UAA


τυπική άδεια you tube

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΩΝΥΜΑ ΚΩΔΙΚΟΝΙΑ


Η μετάφραση της γενετικής εντολής: έναρξη-επιμήκυνση-λήξη της πρωτεϊνοσύνθεσης


ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ


ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ


Μεταφορικό (tRNA)


Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΙΟΥΦΑ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η έκφραση του γενετικού υλικού των ευκαρυωτικών οργανισμών» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1326