Φάση Σεναρίου

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

«ΑΧ ΚΑΛΗ ΜΟΥ ΓΙΑΓΙΑΚΟΥΛΑ, ΜΕ ΤΙ ΕΠΑΙΖΕΣ ΜΙΚΡΟΥΛΑ;»

1 ώρα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

60λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_2.docx wordle.docx

2η μέρα: Τα παιδιά φέρνουν στο Νηπιαγωγείο το σχετικό υλικό (Ζωγραφιές και κείμενο με παραδοσιακά παιχνίδια που έφτιαξαν με τους γονείς τους). Στη γωνιά της συζήτησης η εκπαιδευτικός διαβάζει (όσα κατέγραψαν οι γονείς) και τα παιδιά δείχνουν σε όλους τα φύλλα εργασίας όλων. Ακολουθεί η καταγραφή των συγκεκριμένων παιχνιδιών στον πίνακα. Στη συνέχεια η εκπαιδευτικός ρωτά τα παιδιά τη συχνότητα που ακούστηκε το κάθε παιχνίδι (άσκηση προσοχής και παρατηρητικότητας). Τα παιδιά σημειώνουν δίπλα στην ονομασία του κάθε παιχνιδιού με γραμμές. Έπειτα, μετρώντας τις γραμμές, καταλήγουν σε συμπεράσματα σχετικά με το ποιο παιχνίδι ακούστηκε περισσότερο, λιγότερο, κ.λ.π. (μαθηματικές έννοιες). Τα παιχνίδια που κατέγραψαν με τους γονείς τους τα καταγράφουμε στο Word φτιάχνοντας πίνακα διπλής εισόδου (φύλλο εργασίας, όπου σημειώνουν πόσες φορές άκουσαν το κάθε παιχνίδι). Στη συνέχεια, μεταφέρουμε σε Wordle τα παιχνίδια, βάσει της συχνότητας που ακούστηκαν.

Η τάξη θα πρέπει να έχει διαμορφώσει ένα χώρο βιβλιοθήκης (καλλιέργεια φιλαναγνωσίας) από την έναρξη του σχολικού έτους με τη βοήθεια των ίδιων των μαθητών. Κάθε παιδί μπορεί να φέρει στη βιβλιοθήκη της τάξης το αγαπημένο του παραμύθι. Με την έναρξη του συγκεκριμένου προγράμματος μπορούν να φέρουν στη βιβλιοθήκη, βιβλία σχετικά με παραδοσιακά παιχνίδια και οποιοδήποτε άλλο έντυπο σχετικό με το θέμα.

Επίσης η τάξη θα πρέπει να έχει διαμορφώσει ένα χώρο για γωνιά της μουσικής, όπου θα τοποθετούνται αγαπημένα CD και DVD (παραδοσιακά παιχνίδια και παραστάσεις Καραγκιόζη) σχετικά με το θέμα μας.

Τα παιδιά χωρισμένα σε  ομάδες αναζητούν με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού στο διαδίκτυο για να δουν σχετικές πληροφορίες, εικόνες, τραγούδια, βίντεο, κ.λ.π.  και τα αποθηκεύουμε στον υπολογιστή. 

Είναι σημαντικό για την ολοκλήρωση της φάσης αυτής, ο/η εκπαιδευτικός να έχει φροντίσει εκ των προτέρων για την οργάνωση της τάξης:

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

Οι μαθητές της τάξης λειτουργούν τόσο ατομικά όσο και ομαδικά (κατά τη διάρκεια εκπόνησης των ομαδικών δραστηριοτήτων). Χωρίζονται σε ομάδες των τεσσάρων (4) η πέντε (5) ατόμων αντίστοιχα, ανάλογα τον αριθμό των μαθητών, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί τυχαία με την επιλογή κάποιου χρώματος η κάποιου αγαπημένου τους παιχνιδιού. Οι μαθητές (22)  χωρίστηκαν σε 5 ομάδες (3 τετραμελείς και 2 πενταμελείς). Έτσι ο κάθε μαθητής ξέρει που θα καθίσει και από ποιους αποτελείται η ομάδα του χωρίς να χάνεται πολύτιμος διδακτικός χρόνος και χωρίς να δημιουργείται αναστάτωση στην τάξη.

Η ολομέλεια των ομάδων πραγματοποιείται στη γωνιά της συζήτησης όπου είναι τοποθετημένοι σε σχήμα Π ξύλινοι πάγκοι. Η ολομέλεια πραγματοποιείται τόσο κατά την έναρξη των ομαδικών δραστηριοτήτων όσο και κατά τη λήξη αυτών όπου ανταλλάσσονται εμπειρίες από τη συγκεκριμένη συνεργασία (πως λειτούργησε η κάθε ομάδα, αν συμμετείχαν όλοι, αν υπήρξαν αντιπαραθέσεις, προβλήματα μεταξύ τους, κ.λ.π.).

Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να βρει πληροφορίες από τις πηγές που παρέχονται, να επεξεργαστεί τις πληροφορίες αυτές έχοντας πάντα τον/την εκπαιδευτικό συνεργάτη και βοηθό, κάθε ομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια της τάξης τα αποτελέσματα της έρευνάς της  και ακολουθούν συζητήσεις, ερωτήσεις, σχολιασμός από τα μέλη του ακροατηρίου – συμμαθητές – εκπαιδευτικός. Μετά από την ανάλυση των νέων εννοιών, ακολουθεί σύνθεση της νέας γνώσης με θεατρικά δρώμενα, παιχνίδια, κείμενα, ποιήματα, ιστορίες, κόμικ, κ.λ.π.

Τέλος ακολουθεί η αξιολόγηση: Από τους ίδιους τους μαθητές, τους συνεργάτες τους και από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης.

Το κάθε μέλος της ομάδας αναλαμβάνει ένα συγκεκριμένο ρόλο, ανάλογα με τις ανάγκες των δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού σεναρίου.

Αρχικά η επιλογή των ομάδων γίνεται τυχαία, γιατί έτσι παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να γνωριστούν με «όλους», να συνεργαστούν, να λειτουργήσουν συλλογικά για την επίτευξη του στόχου τους, να εξαλειφθούν σταδιακά αντιπαραθέσεις και ανταγωνισμοί, προβλήματα συνεργασίας ή απόρριψης κάποιων μαθητών, ώστε να διαμορφωθεί ένα θετικό μαθησιακό περιβάλλον, ένα περιβάλλον αποδοχής όλων, όπου όλοι συμμετέχουν ενεργά αλλά και απολαμβάνουν τη μαθησιακή διαδικασία. Στη συνέχεια γίνεται βάσει του πίνακα των επιμελητών – ο οποίος δημιουργείται βάσει του αγαπημένου χρώματος των παιδιών – και αργότερα βάσει του αγαπημένου τους παιχνιδιού.

Οι μαθητές λειτουργώντας μέσα σε ομάδες καλλιεργούν τις απαραίτητες κοινωνικές δεξιότητες για την ομαλή τους ένταξη τόσο στον μικρόκοσμο της τάξης όσο και στον μακρόκοσμο της κοινωνίας που ανήκουν. Επίσης μέσα από τις ομαδικές παιδαγωγικές δραστηριότητες επικοινωνούν, αντιπαραθέτουν, αναπτύσσουν επιχειρήματα για τις απόψεις τους, εκφράζουν απορίες, ενστάσεις, οικοδομούν τη γνώση μέσω της αλληλεπίδρασης με τα άλλα μέλη της ομάδας και της συνεργασίας για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού. Μέσα σε ένα τέτοιο μαθησιακό περιβάλλον αναβαθμίζονται και οι ρόλοι των πρωταγωνιστών της μάθησης, δηλαδή των μαθητών και του/της εκπαιδευτικού της τάξης.

    Ο ρόλος των μαθητών:

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο εστιάζει στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη, δηλαδή στο να είναι σε θέση οι μαθητές να αναγνωρίζουν, να εκφράζουν (συναισθήματα – δικαιώματα – υποχρεώσεις) και να εκφράζονται, αλληλεπιδρώντας, συνδημιουργώντας και αναστοχαζόμενοι, ώστε να μπορούν να λειτουργούν ως ισότιμα μέλη σε ένα δημοκρατικό μαθησιακό πλαίσιο.

Ειδικότερα τους δίνεται τη δυνατότητα να:

Συλλέγουν πληροφορίες κατά τη διάρκεια πλοήγησής τους στο διαδίκτυο, περιγράφουν τις πληροφορίες αυτές, ανταλλάσοντας απόψεις μεταξύ τους για να διεκπεραιώσουν με επιτυχία τις παιδαγωγικές τους δραστηριότητες.

Γίνονται συγγραφείς (εκφραζόμενα προφορικά και κάνοντας το ρόλο του γραφέα η εκπαιδευτικός ή αντιγράφοντας) – δημιουργοί, γεννούν, οργανώνουν τις ιδέες τους και τις παρουσιάζουν με τη μορφή ποιήματος, εφημερίδας, κ.λ.π. Στη συνέχεια τις παρουσιάζουν στο ακροατήριό τους στην τάξη.

Γίνονται παρουσιαστές και ερευνητές – ρωτώντας τα μέλη του οικογενειακού τους περιβάλλοντος – ανακαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο καινούρια στοιχεία όσον αφορά τα παραδοσιακά παιχνίδια.

Γίνονται γραμματείς – γραφείς (αντιγράφοντας), συνθέτουν ονομασίες των παιχνιδιών αλλά και των δικών τους ονομάτων, έπειτα από τη διερεύνησή τους.

Γίνονται καλλιτέχνες – δημιουργοί αξιοποιώντας τα εργαλεία του υπολογιστή.

 Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού:

Ο/Η εκπαιδευτικός αξιολογεί τις μαθησιακές, κοινωνικές και συναισθηματικές ανάγκες των μαθητών, επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία (που θα διευκολύνουν το έργο των μαθητών, έτσι ώστε να δημιουργήσει το κατάλληλο πλαίσιο που θα υποστηρίζει τη συνεχή και δυναμική αλληλεπίδραση των μαθητών με το σχολικό περιβάλλον. Σπαντιδάκης, 2004)  και τις στρατηγικές που θα διευκολύνουν το έργο των μαθητών έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα κατάλληλο δημοκρατικό μαθησιακό πλαίσιο.

Ο/Η εκπαιδευτικός θα πρέπει να γνωρίζει τις διαδικασίες που ο/η μαθητής/τρια καλείται να επιτελέσει ως ερευνητής/τρια, παρουσιαστής/τρια, δημιουργός για να του προσφέρει την κατάλληλη βοήθεια. Κατά τη διεκπεραίωση των μαθησιακών δραστηριοτήτων έχει το ρόλο του συντονιστή, του συνεργάτη, του βοηθού και του εμψυχωτή των ομάδων. Λειτουργεί καθοδηγητικά όποτε χρειάζεται, παρεμβαίνει ως βοηθός της ομάδας όταν του ζητηθεί και λειτουργεί ενισχυτικά, ενορχηστρώνοντας διακριτικά τη διαδικασία. Επίσης έχει φροντίσει για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία της τάξης η του εργαστηρίου που θα πραγματοποιηθεί το project, και έχει προετοιμάσει το κατάλληλο υλικό των δραστηριοτήτων όπως:

 Έχει προετοιμάσει και μελετήσει τις ιστοσελίδες που θα διερευνηθούν, έχει ετοιμάσει τα φύλλα εργασίας των ομάδων, έχει προβλέψει τυχόν απρόοπτα και απρόσμενες εξελίξεις κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος (ενεργές ιστοσελίδες, κ.λ.π.).


Δημιουργός Σεναρίου: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΙΣΚΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο ««ΑΧ ΚΑΛΗ ΜΟΥ ΓΙΑΓΙΑΚΟΥΛΑ, ΜΕ ΤΙ ΕΠΑΙΖΕΣ ΜΙΚΡΟΥΛΑ;»» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1396