Φάση Σεναρίου

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Γενικό Λύκειο)

« Κατανοώ τη γλώσσα μου, γνωρίζω τον εαυτό μου!»

3 ώρες

Παρουσίαση στην ολομέλεια της τάξης - Αξιολόγηση

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias.docx

Η τάξη μεταβαίνει στην αίθουσα με τον βιντεοπροβολέα και ο μαθητής που έχει οριστεί από την ομάδα παρουσιάζει σε οργανωμένο προφορικό λόγο τα ευρήματά της.

Ακολουθεί συζήτηση, σύγκριση των αποτελεσμάτων και διεξαγωγή συμπερασμάτων.

 Στα τελευταία 10 λεπτά ανατίθεται η εργασία για το σπίτι σύμφωνα με το φύλλο εργασίας και διευκρινίζονται τυχόν απορίες.


Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΙΛΙΑΝΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «« Κατανοώ τη γλώσσα μου, γνωρίζω τον εαυτό μου!»» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1417