Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)

Ο μινωικός πολιτισμός

3 ώρες

Περιήγηση στο Διαδίκτυο.

50λεπτά
Φύλλα Εργασίας
1.doc

1η δραστηριότητα

Περιήγηση στο Διαδίκτυο – Γνωριμία με μηχανές αναζήτησης – Εύρεση συγκεκριμένων ιστότοπων – Εύρεση πληροφοριών από το Διαδίκτυο και επικόλλησή τους σε αρχείο επεξεργασίας κειμένου.

 

Οι μαθητές ανοίγουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αναζητούν στην επιφάνεια εργασίας το εικονίδιο εισόδου στο Διαδίκτυο. Μπαίνουν στο Διαδίκτυο σε μια μηχανή αναζήτησης (π.χ.www.google.gr). Ανακαλύπτουν τον τρόπο λειτουργίας της, γράφοντας στην κατάλληλη θέση λέξεις από το διδακτικό αντικείμενο της Ιστορίας (π.χ. Κίρκη, Εγκέλαδος). Κάνουν το ίδιο και με άλλη μηχανή αναζήτησης (www.in.gr).

Έπειτα γράφουν στη γραμμή διευθύνσεων ιστότοπους που δίνονται από το διδάσκοντα προς εξοικείωση των μαθητών: www.imeakia.gr, www.junior.gr,  ιστότοπος του σχολείου ή της τάξης.

Στη συνέχεια δίνονται οι παρακάτω ιστότοποι, που σχετίζονται με το μελετώμενο θέμα: www.ime.gr, www.heraklion-city.gr, www.culture.gr.

Οι μαθητές τους γράφουν στη γραμμή διευθύνσεων και περιηγούνται σε αυτούς (βλέπουν εικόνες, μελετούν σημαντικές πληροφορίες για τη μινωική Κρήτη, διαβάζουν χάρτες και ιστορικές γραμμές). Στο τέλος αναζητούν εικόνες - φωτογραφίες σχετικές με το μινωικό πολιτισμό. Έπειτα με τη συνδρομή του διδάσκοντα κάνουν αντιγραφή - επικόλληση και τις αποθηκεύουν σε ένα αρχείο επεξεργασίας κειμένου. Με τις εικόνες αυτές δημιουργούν πάνω σε χρωματιστό χαρτόνι κολλάζ με τίτλο: «Ο μινωικός πολιτισμός».

 

          Προκειμένου να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω διανέμεται στις μαθητικές ομάδες το πρώτο φύλλο εργασίας, το οποίο περιγράφει αναλυτικά τις δραστηριότητες και τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν οι μαθητές. Αξίζει να σημειωθεί ότι θεωρείται πως οι μαθητές δεν έχουν γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή ή έχουν ελάχιστες. Γι’ αυτό το λόγο οι οδηγίες, ειδικά στο 1ο φύλλο εργασίας, είναι αρκετά λεπτομερειακές. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως βοηθού και διευκολυντή κρίνεται απαραίτητος.

          Με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα επιδιώκεται να επιτευχθεί η εξοικείωση των μαθητών με τον Η/Υ και μάλιστα με το διαδίκτυο, έτσι ώστε οι μαθητές να καταστούν ικανοί να χειρίζονται το ίντερνετ προκειμένου να αναζητήσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται με τη βοήθεια κάποιας μηχανής αναζήτησης ή και στοχευμένα μέσα από συγκεκριμένους ιστότοπους.  Επίσης, επιδιώκεται οι μαθητές να κατανοήσουν ότι είναι δυνατόν να αποθηκεύουμε στον προσωπικό μας υπολογιστή πληροφορίες, οι οποίες βρίσκονται στο διαδίκτυο και να τις χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε.

 


Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο μινωικός πολιτισμός» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1447