Ο μινωικός πολιτισμός

Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)

Ο μινωικός πολιτισμός

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Διδακτική προσέγγιση της ενότητας "Ο μινωικός πολιτισμός" του διδακτιΚού αντικειμένου της Ιστορίας της Γ΄τάξης του Δημοτικού Σχολείου με τη χρήση των ΤΠΕ.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Στις μέρες μας κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για πληροφορικό αλφαβητισμό και ηλεκτρονική ενσωμάτωση των ατόμων. Σε όσο πιο νεαρή ηλικία αυτά επιτευχθούν τόσο τα αποτελέσματα θα είναι άμεσα, γρήγορα και σταθερά. Με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο οι μαθητές της Γ΄  τάξης του Δημοτικού Σχολείου εισάγονται σταδιακά στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών και στο χειρισμό των δυνατοτήτων του Η/Υ προς όφελός τους κατά τη μαθησιακή τους διαδικασία. Ουσιαστικά αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες του Η/Υστην πορεία τους προς τη μάθηση. Επίσης επιτυγχάνεται η εις βάθος γνωριμία των μαθητών της Γ΄ τάξης με το μινωικό πολιτισμό μέσα από ένα ελκυστικό, ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον μάθησης (του Η/Υ). Έτσι, προάγεται η ψηφιακή τους ικανότητα (μία από τις οκτώ ικανότητες που πρέπει να διαθέτει ένα άτομο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς), ενώ παράλληλα αναπτύσσονται και οι ιστορικές τους δεξιότητες.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΠΕ) > Προϊστορία > Κοινωνική οργάνωση και καθημερινή ζωή >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Περιήγηση στο Διαδίκτυο.
50λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής του Σχολείου
Εύρεση Κρήτης και σημαντικών μινωικών πόλεων.
90λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής του Σχολείου
Εργασία με τον επεξεργαστή κειμένου.
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής του Σχολείου
Καλλιτεχνική δημιουργία και έκφραση.
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής του Σχολείου
Διδακτικοί Στόχοι
Να εξοικειωθούν με το περιβάλλον εργασίας του Η/Υ.
Να γνωρίσουν τον πολιτισμό των Μινωιτών (καθημερινή ζωή, θρησκεία, τέχνη, γραφή).
Να εντοπίσουν στο χάρτη τα μεγάλα ανακτορικά κέντρα της μινωικής Κρήτης.
Να αναπλάσουν με τη φαντασία τους τον τρόπο ζωής των Μινωιτών.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Μινωικός πολιτισμός, Κρήτη, καθημερινή ζωή, θρησκεία, τέχνη, γραφή, Ιστότοπος, μηχανή αναζήτησης, google earth, Reveation Natural Art,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Πληροφορικής με ικανό αριθμό Η/Υ και με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, με λογισμικό γενικής χρήσης (Google Earth, Google Maps, επεξεργαστής κειμένου) και με λογισμικό για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, την επικοινωνία και την έκφραση (Revelation Natural Art).

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο μινωικός πολιτισμός» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.