Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)

Ο μινωικός πολιτισμός

3 ώρες

Εργασία με τον επεξεργαστή κειμένου.

40λεπτά
Φύλλα Εργασίας
3.doc

3η δραστηριότητα

Εργασία με τον επεξεργαστή κειμένου.

 

Προαπαιτούμενο: Πριν πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα, κρίνεται απαραίτητο οι μαθητές να γνωρίσουν, με τη βοήθεια του διδάσκοντα, τον επεξεργαστή κειμένου και να “μάθουν” κάποια βασικά πράγματα για τον τρόπο λειτουργίας του. Αυτό γίνεται διότι οι γνώσεις τους είναι ανύπαρκτες ή έστω ελάχιστες.

          Έπειτα μοιράζεται το 3ο φύλλο εργασίας. Σύμφωνα με αυτό, οι μαθητές, οι οποίοι έχουν ήδη χωριστεί σε ομάδες, καλούνται να διαλέξουν ένα θέμα σχετικό με το μινωικό πολιτισμό, όπως είναι η τέχνη, η θρησκεία, η γραφή, η καθημερινή ζωή, τα μεγάλα κέντρα. Κάθε ομάδα συζητάει το θέμα της και στη συνέχεια κάθε μέλος της ομάδας με τη σειρά γράφει στον επεξεργαστή κειμένου μια πρόταση σχετική με το θέμα. Αφού όλα τα μέλη της ομάδας γράψουν τις προτάσεις τους, τότε η ομάδα συνθέτει τις προτάσεις με σκοπό τη σύνθεση και την παραγωγή κειμένου. Όταν και οι τρεις ομάδες περατώσουν την εργασία τους, ανακοινώνουν το αποτέλεσμα της δουλειάς τους στην τάξη. Κατόπιν γίνεται συζήτηση σχετικά με την εργασία της κάθε ομάδας.

          Η εφαρμογή αφορά εκτός από τη γνωστική περιοχή της Ιστορίας και τη γνωστική περιοχή της Γλώσσας και δη την παραγωγή γραπτού λόγου.

          Με το συγκεκριμένο περιβάλλον εργασίας δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να οργανώσουν και να καταγράψουν τις σκέψεις τους μέσα από τη σύνθεση κειμένου, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. Επίσης κάνουν αυτοδιόρθωση και ετεροδιόρθωση. Αυτοδιόρθωση μέσω της δυνατότητας που δίνει ο επεξεργαστής κειμένου για έλεγχο της ορθογραφίας των λέξεων αλλά και μέσω της δυνατότητας που έχει ο μαθητής να γράφει και να διορθώνει μόνος του το κείμενό του. Ετεροδιόρθωση μέσω της δυναμικής διαδικασίας που αναπτύσσεται τόσο εντός της ομάδας στην οποία ανήκει ο μαθητής, όσο και μεταξύ των ομάδων της τάξης.


Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο μινωικός πολιτισμός» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1449