Φάση Σεναρίου

Διαθεματική Ομάδα (Γυμνάσιο)

Ακουστική Οικολογία: Ηχοτοπίο του Δάσους

3 ώρες

Ηχητικός περίπατος σε ένα δάσος

45λεπτά

Στη φάση αυτή θα πραγματοποιηθεί ένας ηχητικός περίπατος σε ένα δάσος (ή σε κάποιο πάρκο) με κύριο στόχο την εφαρμογή της ενεργητικής ακρόασης στην παρατήρηση του περιβάλλοντος. Στην αρχή του περιπάτου, οι μαθητές εφοδιάζονται με ηχογραφικά μέσα (π.χ. laptop, digital recorder, κινητά τηλέφωνα με δυνατότητα ηχογράφησης), φωτογραφικά μέσα (προαιρετικά), χαρτιά και μολύβια. Χρήσιμη θα ήταν η ύπαρξη παράλληλα ενός εκτυπωμένου δορυφορικού χάρτη (τύπου google map) του δάσους που εξερευνούν, ώστε να σημειώνουν κι εκεί τους ήχους που εντοπίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια. Ανάλογα με τα διαθέσιμα ηχογραφικά μέσα, οι μαθητές μπορούν να χωριστούν σε ομάδες και να αναλάβουν μία συγκεκριμένη εργασία: α) χειρισμός συσκευών ηχογράφησης, β) σχεδίαση ηχητικού χάρτη του δάσους, γ) λήψη φωτογραφιών, δ) ενημέρωση δορυφορικού χάρτη του δάσους.

Ακολουθεί το περπάτημα στα μονοπάτια του δάσους, εντοπίζοντας ήχους που το χαρακτηρίζουν. Παράλληλα, οι μαθητές ηχογραφούν τις ηχητικές πηγές που παρατηρούν και σχεδιάζουν τον ηχητικό χάρτη του δάσους.

Στο τέλος του περιπάτου, οι ομάδες συγκεντρώνονται και μοιράζονται την ακουστική εμπειρία που βίωσαν. Οι μαθητές σχολιάζουν τους ήχους που ανακάλυψαν και ηχογράφησαν, συζητώντας πάνω στα εξής διερευνητικά ερωτήματα:

1. Από πού προέρχονται οι ήχοι που ακούσαμε; (άνθρωπο, φύση, ζώα, κ.α.)

2. Πώς μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε; (π.χ. δυνατούς, διακριτούς, τρομακτικούς, κ.α.)

3. Ποιος ο ρόλος και ποιες οι συνέπειες των ήχων στη ζωή του ανθρώπου;

4. Με ποιο τρόπο τα ηχοτοπία δημιουργούν μία αίσθηση του χώρου;

5. Ποιος ήταν ο πιο ψηλός και ποιος ο πιο χαμηλός ήχος που ακούσατε;

6. Ποιος ήταν ο πιο όμορφος και ποιος ο πιο τρομακτικός;

7. Ποιοι ήχοι πιστεύετε ότι κινδυνεύουν να εξαφανιστούν και γιατί; (π.χ. ήχοι ζώων που εξαφανίζονται).

8. Πώς πιστεύετε ότι θα άλλαζε το ηχοτοπίο του δάσους, αν ο περίπατος γινότανε α) νύχτα,  β) ενώ είχε χιονίσει, γ) κάποια άλλη εποχή, όπως το καλοκαίρι;


Online (web based) λογισμικό επεξεργασίας ήχου (https://audiotrimmer.com/)


Πολύ εύκολη και γρήγορη λύση για μικρή επεξεργασία των ηχητικών αρχείων που συλλέχθηκαν στο δάσος, η οποία δεν προϋποθέτει προηγούμενη εγγραφή του χρήστη ή εγκατάσταση λογισμικού. Οι μαθητές ανεβάζουν το κάθε ηχητικό αρχείο με την επιλογή browse και μετά upload, στη συνέχεια το κόβουν στο σημείο που επιθυμούν, προσθέτουν τυχόν εφφέ και το κατεβάζουν στον υπολογιστή τους στο επιθυμητό format. Πλέον τα αρχεία τους είναι έτοιμα προς δημοσίευση.

Δωρεάν λογισμικά για επεξεργασία ήχου


Σε περίπτωση που η πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν είναι εύκολη, ή υπάρχει επιθυμία να μελετηθούν ενδεικτικά κάποια φυσικά χαρακτηριστικά των ήχων (π.χ. κυματομορφή, ), ή και να χρησιμοποιηθούν πιο εξειδικευμένα εργαλεία επεξεργασίας των ήχων (π.χ. fade in - out, μιξάρισμα, προσθήκη sound effects), υπάρχει μία μεγάλη γκάμα λογισμικών, τα οποία είναι free source.

Δημοσίευση ηχητικών αρχείων στο aporee.org


To aporee.org αποτελεί μία δωρεάν web-based πλατφόρμα, η οποία επιτρέπει την προσθήκη ηχογραφήσεων σε ένα σημείο στο δορυφορικό χάρτη. Εναλλακτικά, η δημοσίευση ηχοτοπίων με τη δυνατότητα προσθήκης φωτογραφιών μπορεί να γίνει σε κάποιο blog, στην ιστοσελίδα του σχολείου, στο soundcloud, στο youtube κ.α.

Επεξεργασία και δημοσίευση των ηχητικών αρχείων


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ακουστική Οικολογία: Ηχοτοπίο του Δάσους» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1517