Φάση Σεναρίου

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Προσχολική)

"Μελετώ τους δεινόσαυρους"

3 ώρες

Τι ξέρουμε για τους δεινόσαυρους;

60λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias1_0.docx

Με τη βοήθεια της νηπιαγωγού ανίχνευση πρότερων γνώσεων των παιδιών με ιδεοκαταιγισμό στην ολομέλεια απαντώντας σε 3 ερωτήσεις και συμπλήρωση εννοιολογικού χάρτη με το εργαλείο CMap Tools:

1. Τι ξέρουμε για τους δεινόσαυρους

2. Τι θέλουμε να μάθουμε;

3. Πώς θα το μάθουμε; (Τι θα κάνουμε για να το μάθουμε;)

 


Είναι σωστά αυτά που ξέρω για τους δεινόσαυρους;

Τα παιδιά, αφού συμπληρώσουμε τον εννοιολογικό χάρτη ελέγχουν την εγκυρότητα των πρότερων γνώσεών τους με τη βοήθεια των διαδραστικών εικόνων.

Οι επιστήμονες βρήκαν ιρίδιο σε μεγάλη ποσότητα στα οστά των δεινοσαύρων ανάλογη με αυτή ενός αστεροειδούς, ποσότητες που δεν υπάρχουν στη γη.

Μεθοδολογική και διδακτική προσέγγιση


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «"Μελετώ τους δεινόσαυρους"» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1570