Φάση Σεναρίου

Γαλλική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)

Εισαγωγή στο θέμα

5λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo1.doc

Με αφορμή  φωτογραφίες από το Παρίσι, οι μαθητές ευαισθητοποιούνται για το πρόβλημα που θα τους τεθεί και τις πληροφορίες που θα πρέπει να συγκεντρώσουν μέσα από συγκεκριμένες ιστοσελίδες που θα τους δοθούν (μέθοδος ιστοεξερεύνησης)έτσι ώστε να οργανώσουν ένα ταξίδι στο Παρίσι.

 

 

 


Δημιουργός Σεναρίου: Τριανταφυλλιά Σύβακα (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Le voyage» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1576