Φάση Σεναρίου

Γαλλική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)

Έρευνα και συλλογή στοιχείων

60λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo2.doc

Δίνεται το πρόβλημα και οι μαθητές χωρίζονται σε  ομάδες, σε περίπτωση που δε συμφωνήσουν ως προς το χωρισμό των ομάδων γίνεται κλήρωση. Ανατρέχουν στις συγκεκριμένες ιστοσελίδες που τους δίνονται (http://www.airfrance.fr/cgi-bin/AF/FR/fr/common/home/vols/billet-avion…   / http://www.parisinfo.com  / http://idf.disneylandparis.fr/ ) για να οργανώσουν το ταξίδι στο Παρίσι  (μέθοδος ιστοεξερεύνησης).

Δίνονται 3 θέματα προς διερεύνηση στους μαθητές (μαζί με τις ιστοσελίδες που πρέπει να ψάξουν), οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες και όλες οι ομάδες επεξεργάζονται όλα τα θέματα:

  1. Στην ιστοσελίδα http://www.airfrance.fr/cgi-bin/AF/FR/fr/common/home/vols/billet-avion… (επίσημη ιστοσελίδα της air France) οι μαθητές ψάχνουν για αεροπορικά εισιτήρια,
  2. στην ιστοσελίδα http://www.parisinfo.com (επίσημη ιστοσελίδα της πόλης του Παρισιού με τουριστικές πληροφορίες) οι μαθητές αναζητούν αξιοθέατα, Μουσεία, διαδρομές, μέσα μεταφοράς,
  3. τέλος στην επίσημη ιστοσελίδα της Disneyland http://idf.disneylandparis.fr/ οι μαθητές αναζητούν σχετικές πληροφορίες και εισιτήρια.

Ταυτόχρονα ενημερώνονται οι ομάδες ότι εκτός από την έρευνα και συλλογή πληροφοριών σχετικά με το θέμα τους, πρέπει να ετοιμάσουν και μια μικρή παρουσίαση (PPT / prezi  / kizoa  / Moovie Maker/ toondoo/ pixton/ postermywall / PicCollage ) με μια από τις προαναφερόμενες εφαρμογές.

Ο Χρόνος για την τελική παρουσίαση της κάθε ομάδας ΔΕΝ θα υπερβαίνει τα 5 (πέντε) λεπτά! 

Παρακαλώ, όλα τα μέλη της ομάδας σας πρέπει να συμφωνήσουν με την επιλογή της εφαρμογής, αλλά να συμμετάσχουν και στην υλοποίηση & παρουσίασή της! 

 Ο εκπαιδευτικός όση ώρα εργάζονται οι ομάδες διευκολύνει και παροτρύνει τους μαθητές χωρίς να παρεμβαίνει στην εργασία τους.


Δημιουργός Σεναρίου: Τριανταφυλλιά Σύβακα (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Le voyage» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1577