Φάση Σεναρίου

Γαλλική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)

Παρουσίαση αποτελέσματος - αξιολόγηση

25λεπτά

Οι ομάδες έχουν επιλέξει τον τρόπο παρουσίασης των εργασιών τους και τώρα ήρθε η στιγμή να την παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης.

Μόνον σχόλια επί του τρόπου παρουσίασης (π.χ. γρήγορη εναλλαγή εικόνων ή μικρές εικόνες και δεν φαίνονται καλά κλπ) μπορούν να κάνουν οι άλλες ομάδες. Το περιεχόμενο μπορεί να το σχολιάσει μόνον ο εκπαιδευτικός - αν κι όπου χρειαστεί.

Μετά το τέλος της παρουσίασης, κάθε μαθητής λέει μια λέξη ή πρόταση σχετικά με το τι του έμεινε από την όλη διαδικασία, όπως και ο εκπαιδευτικός!

Τέλος παρακολουθούν ένα video και απαντούν σε ερωτήσεις.


Paris - Disneyland

Regardez la vidéo et répondez aux questions :

Δημιουργός Σεναρίου: Τριανταφυλλιά Σύβακα (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Le voyage» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1578