Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Εισαγωγή στα πρωτόκολλα δρομολόγησης

2 ώρες

Παρουσιάσεις εννοιών

45λεπτά

Στην 1η φάση του Σεναρίου, διάρκειας 45 λεπτών, προβάλλονται δύο βίντεο όπου παρουσιάζονται:
α) η έννοια της δρομολόγησης πακέτων σε ένα TCP/IP δίκτυο
β) οι βασικές λειτουργίες του πρωτοκόλλου δρομολόγησης RIP (Routing Information Protocol)
Σε επιλεγμένα σημεία των βιντεοπαρουσιάσεων έχουν ενσωματωθεί διαδραστικές ερωτήσεις, οι οποίες συμβάλουν στην κατανόηση των εννοιών.
Οι βιντεοπαρουσιάσεις περιέχουν αφήγηση και υπότιτλους, καθιστώντας δυνατή την παρακολούθηση τους από ακροατήρια με προβλήματα ακοής ή/και όρασης.


Παρουσίαση πρωτοκόλλου δρομολόγησης RIP


Βιβλιογραφία:
1. Κ. Αρβανίτης, Γ. Κολυβάς, Σ. Ούτσιος, 2012. "Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών". ΙΤΥΕ Διόφαντος.
2. Dr Sidnie Feit, 1999. "TCP/IP. McGraw-Hill Series on Computer Communications". McGraw-Hill.

Παρουσίαση δρομολόγησης πακέτων


Βιβλιογραφία:
1. Κ. Αρβανίτης, Γ. Κολυβάς, Σ. Ούτσιος, 2012. "Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών". ΙΤΥΕ Διόφαντος.

Δημιουργός Σεναρίου: Μανώλης Σπανουδάκης (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εισαγωγή στα πρωτόκολλα δρομολόγησης» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1664