Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Εισαγωγή στα πρωτόκολλα δρομολόγησης

2 ώρες

Ασκήσεις κατανόησης - παιχνίδι εξομοίωσης

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
game.pdf

Στη 2η φάση του Σεναρίου, διάρκειας 45 λεπτών, δίνονται στους μαθητές δύο διαδραστικές ασκήσεις προς επίλυση,
ώστε να ελεγχθεί ο βαθμός κατανόησης των όσων παρουσιάστηκαν στην 1η φάση.
Στη συνέχεια ακολουθεί το παιχνίδι εξομοίωσης του Πρωτοκόλλου RIP μέσα στη σχολική αίθουσα.
Οι οδηγίες του παιχνιδιού παρουσιάζονται στη "Διαδραστική Παρουσίαση" αλλά και στο "Φύλλο Εργασίας 1" (game.pdf).


Παιχνίδι εξομοίωσης στη σχολική αίθουσα

Για την επιτυχή έκβαση του παιχνιδιού, θα πρέπει να έχει γίνει κατάλληλη προετοιμασία βάσει των οδηγιών.

1η άσκηση κατανόησης

Εναποθέστε τους δρομολογητές στα σωστά σημεία βάσει των πινάκων δρομολόγησης. Υπάρχουν πάνω από μια σωστές λύσεις.

2η άσκηση κατανόησης

Συμπληρώστε τα metric στους πίνακες δρομολόγησης των Α, Β, και Γ, σύροντας τους αριθμούς (1, 2, 3 ή 4) στο αντίστοιχο κελί. Υπάρχει μία μοναδική απάντηση.

Δημιουργός Σεναρίου: Μανώλης Σπανουδάκης (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εισαγωγή στα πρωτόκολλα δρομολόγησης» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1665