Εισαγωγή στα πρωτόκολλα δρομολόγησης

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Εισαγωγή στα πρωτόκολλα δρομολόγησης

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Στο Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο με τίτλο "Εισαγωγή στα πρωτόκολλα δρομολόγησης", γίνεται μια εισαγωγή σε βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών όπως η δρομολόγηση πακέτων σε TCP/IP δίκτυα και παρουσιάζονται βασικές λειτουργίες του πρωτοκόλλου δρομολόγησης RIP (Routing Information Protocol). Τα παραπάνω θέματα παρουσιάζονται μέσω βίντεο (εμπλουτισμένων με ερωτήσεις κατανόησης) και διαδραστικών ασκήσεων. Οι βιντεοπαρουσιάσεις περιέχουν αφήγηση και υπότιτλους, καθιστώντας δυνατή την παρακολούθηση τους από ακροατήρια με προβλήματα ακοής ή/και όρασης. Τέλος, δίνονται οδηγίες για ένα πρωτότυπο παιχνίδι εξομοίωσης που μπορούν να παίξουν οι μαθητές εντός της σχολικής αίθουσας.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η δρομολόγηση πακέτων σε ένα TCP/IP δίκτυο, συνιστά μια σύνθετη διαδικασία και δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον στους απλούς τελικούς χρήστες, που θέλουν για παράδειγμα να ανταλλάξουν μεταξύ τους ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Για τους αυριανούς όμως επαγγελματίες που θα ασχοληθούν με τα δίκτυα υπολογιστών, η δρομολόγηση πακέτων και τα πρωτόκολλα δρομολόγησης, αποτελούν μια πρώτης τάξης ευκαιρία, στην εμβάθυνση θεμελιωδών εννοιών όπως αυτής της επικοινωνίας των δικτύων.

Η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των πληροφοριών που ανταλλάσσουν οι δρομολογητές ενός TCP/IP δικτύου είναι πολύ δύσκολη, λόγω έλλειψης διδακτικού χρόνου αλλά και εργαστηριακού εξοπλισμού. Για το λόγο αυτό, το συγκεκριμένο Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο, προσφέρει γραφικές αναπαραστάσεις των δύο εννοιών, διαδραστικές ασκήσεις κατανόησης και βιωματική διδασκαλία μέσω παιχνιδιού εξομοίωσης εντός της σχολικής αίθουσας.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Δίκτυα υπολογιστών > Τεχνολογίες δικτύων >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Παρουσιάσεις εννοιών
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Ασκήσεις κατανόησης - παιχνίδι εξομοίωσης
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι
Να δρομολογούν (με εξομοίωση) πακέτα TCP/IP διαβάζοντας απλοποιημένους πίνακες δρομολόγησης
Να συμπληρώνουν (με εξομοίωση) απλοποιημένους πίνακες δρομολόγησης του πρωτοκόλλου RIP
Να ενισχύσουν την ομαδοσυνεργατικότητά τους
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
δίκτυα, δρομολόγηση, πακέτα, πρωτόκολλο, TCP/IP,
Υλικοτεχνική υποδομή
1. Για την παρουσίαση του ψηφιακού υλικού (βιντεοπαρουσιάσεις, διαδραστικές ασκήσεις κατανόησης) απαιτείται προβολικό μηχάνημα (projector).
2. Για την υλοποίηση του παιχνιδιού εξομοίωσης απαιτούνται απλά υλικά, όπως χαρτόνια, σπάγκος, χαρτοταινία, καπέλα τύπου τζόκεϊ.

Δημιουργός Σεναρίου: Μανώλης Σπανουδάκης (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εισαγωγή στα πρωτόκολλα δρομολόγησης» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.