Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Νόμος του Ohm-Αντίσταση

2 ώρες

Επέκταση-Συζήτηση-Συμπεράσματα

10λεπτά

Η χρήση των ΤΠΕ σε αυτή την περίπτωση διευκολύνει πάρα πολύ μιας και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα οι μαθητές μπορούν να υλοποιήσουν ένα κύκλωμα σαν και αυτό που θα κάνανε στο πραγματικό εργαστήριο. Μάλιστα σε αυτή την περίπτωση μπορεί να γίνει εγκυροποίηση του λογισμικού, δηλαδή άμεσα να γίνει το πραγματικό κύκλωμα, να γίνει μια μέτρηση και να γίνει και το αντίστοιχο εικονικό κύκλωμα στο οποίο να γίνουν οι μετρήσεις με τα εικονικά όργανα και να επαληθευθούν οι τιμές. Σε αυτή την περίπτωση δίνεται η δυνατότητα να συζητηθούν τυχόν διαφοροποιήσεις του πραγματικού και εικονικού πειράματος και που μπορεί να οφείλονται αυτές. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα να επιλεχθούν πολλές τιμές για την τάση της μπαταρίας. Ακόμη οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν διαφορετική τιμή για την αντίσταση, απλά με ένα «κλικ», και να εκτελέσουν ξανά το πείραμα εξάγοντας τα συμπεράσματα τους.

Γίνεται επέκταση για την ισχύ του νόμου του Ohm σε μη μεταλλικούς αγωγούς.

Στο τέλος γίνεται συζήτηση με την ολομέλεια των μαθητών, η κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματα της και προκύπτουν τα συμπεράσματα.


Ισχύει ο νόμος του Ohm για κάθε ηλεκτρικό δίπολο;


Διερεύνηση

Σε σειρά με το Led πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντίσταση προστασίας. Μέχρι τάση 5V προτείνεται αντίσταση γύρω στα 220Ω.

Συμπέρασμα


Κύκλωμα με LED


Δημιουργός Σεναρίου: Σεβαστή Μαλάμου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Νόμος του Ohm-Αντίσταση» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1737