Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Νόμος του Ohm-Αντίσταση

2 ώρες

Παράγοντες που επηρεάζουν την αντίσταση μετ αγωγού

20λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias3_paragontes.docx

Στο τρίτο φύλλο εργασίας οι μαθητές θα διερευνήσουν την εξάρτηση της αντίστασης από το μήκος του αγωγού, το εμβαδό της διατομής και το υλικό και καλούνται με τη χρήση Applet να μεταβάλλουν κάθε φορά τη μια μεταβλητή διατηρώντας τις άλλες σταθερές και να παρατηρήσουν τη μεταβολή στην αντίσταση. Παράλληλα υπάρχει και αναπαράσταση της αλλαγής που κάνουν στον αγωγό παρατηρώντας την κάθε μεταβολή. 


Εξάρτηση αντίστασης


Προσομοίωση παραγόντων που επηρεάζουν την αντίσταση

Η προσομοίωση γίνεται σε λογισμικό που βρίσκεται ελεύθερα στο διαδίκτυο απο τον κ. Σιτσανλή (www.seilias.gr)

Σε τι αντιστοιχεί το ρ;


Σε τι αντιστοιχεί το ρ;


Σε τι αντιστοιχεί το L;


Σε τι αντιστοιχεί το L;


Σε τι αντιστοιχεί το Α;


Σε τι αντιστοιχεί το Α;


Συμπέρασμα


Δημιουργός Σεναρίου: Σεβαστή Μαλάμου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Νόμος του Ohm-Αντίσταση» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1736