Φάση Σεναρίου

Αγγλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)

It's a matter of taste!

3 ώρες

What do you know about the Greek food in the past?

10λεπτά
Φύλλα Εργασίας
eating_habits_quiz.doc key_for_the_eating_habits_quiz.doc

Οι μαθητές απαντούν σε μια σειρά ερωτήσεων κάνοντας χρήση είτε του φύλλου εργασίας που επισυνάπτεται είτε  του διαδραστικού εργαλείου που ακολουθεί.


Choose and find out how much you know about the Greek eating habits of the past.


Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΥΦΤΟΥΛΑ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «It's a matter of taste!» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1741