Φάση Σεναρίου

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Mε το βλέμμα μου στο χάρτη .... γνωρίζω τον πολιτισμό της πατρίδας μου !

3 ώρες

Αξιοποίηση λογισμικού εννοιολογικής χαρτογραφησης

45λεπτά

Αξιοποιήθηκε το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης kidspiration.

Ανιχνεύτηκαν πρότερες ιδέες των μαθητών για το γεωγραφικό προσδιορισμό της πατρίδας μας και τα παιδιά εξέφρασαν τις εμπειρίες τους από τις πόλεις που έχουν επισκεφτεί. Στη συνέχεια ανιχνεύτηκαν ιδέες και εμπειρίες σχετικά με πολιτιστικά μνημεία που έχουν επισκεφτεί.Οι ιδέες των παιδιών καταγράφηκαν με τη βοήθεια του παραπάνω λογισμικού.


Ανίχνευση ιδεών των μαθητών

Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης για να καταγραφούν οι ιδέες των παιδιών για το υπό διερεύνηση θέμα.

Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Mε το βλέμμα μου στο χάρτη .... γνωρίζω τον πολιτισμό της πατρίδας μου !» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1824