Φάση Σεναρίου

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Mε το βλέμμα μου στο χάρτη .... γνωρίζω τον πολιτισμό της πατρίδας μου !

3 ώρες

Αξιολόγηση Σεναρίου

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
pinakas_psifoforias-1.docx

Αξιολόγηση

Αρχική Αξιολόγηση:

Η αρχική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της τεχνικής του Καταιγισμού των ιδεών. Επιπλέον, για την ενίσχυση της ανάδειξης των ιδεών αξιοποιήθηκε η παρακολούθηση σχετικού βίντεο από το You Tube που αφορούσε πολιτιστικά μνημεία της Ελλάδας. Τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης που αφορούσαν πρότερες γνώσεις των μαθητών καταγράφηκαν σε εννοιολογικό χάρτη με τη χρήση του λογισμικού Kidspiration.

Διαμορφωτική Αξιολόγηση:

Για τους σκοπούς της διαμορφωτικής αξιολόγησης έγινε χρήση των τεχνικών της Παρατήρησης και καταγραφής καθώς και της Συζήτησης σε επίπεδο ομάδας, όπου ο εκπαιδευτικός και τα παιδιά σε ένα πλαίσιο αναστοχαστικό και αλληλεπιδραστικό εντόπισαν αδυναμίες και προβλήματα στην υλοποίηση του σεναρίου τα οποία έγινε προσπάθεια βελτίωσης τους.

Τελική Αξιολόγηση

Αξιολόγηση Μαθησιακών στόχων

Η αξιολόγηση των μαθησιακών στόχων πραγματοποιήθηκε μέσα από εναλλακτικές τεχνικές αξιολόγησης όπως δημιουργία νέων δραστηριοτήτων για αξιοποίηση των γνώσεων που απέκτησαν (αξιολόγηση επίδοσης), ημερολόγιο νηπιαγωγού, συζήτηση (ερωταπαντήσεις, σωστό-λάθος, συμπλήρωσης), Portfolio.

Αξιολόγηση μαθησιακής διαδικασίας

Η μαθησιακή διαδικασία αξιολογήθηκε σε δύο επίπεδα, η πρώτη αφορούσε την αξιολόγηση από τα ίδια τα παιδιά και η δεύτερη την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Η αξιολόγηση από την ομάδα των παιδιών πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των τεχνικών της συζήτησης και των ερωτοαπαντήσεων. Τα παιδιά εξέφρασαν απόψεις ως προς τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην ανάπτυξη της πρακτικής. Τι τους άρεσε ή δεν τους άρεσε, που συνάντησαν δυσκολίες, πως συνεργάστηκαν, ποια τεχνική ή δραστηριότητα τους άρεσε και θα ήθελαν να την επαναλάβουν, κλπ. Επιπλέον, τα παιδιά παρακολούθησαν βιντεοσκοπημένες δράσεις και αξιολόγησαν την ομάδα τους ως προς ορισμένα κριτήρια όπως η συνεργασία, η συμμετοχή και το ενδιαφέρον. Δημιούργησαν με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού ταινία μικρού μήκους παίρνοντας ενεργό μέρος σε όλα τα στάδια της διαδικασίας (αποφασίζοντας με ψηφοφορία ακόμα και το ποιά μουσική θα πλαισιώσει την ταινία ) αποδεικνύοντας πως οι συνεργατικές δραστηριότητες ακόμα και σε πολύ μικρές ηλικίες μπορούν να κάνουν θαύματα.

Η νηπιαγωγός αναστοχάστηκε και αξιολόγησε τα θετικά σημεία, τις δυσκολίες και αδυναμίες του σχεδιασμού και της εφαρμογής της διδασκαλίας, το ρόλο της και το ρόλο των παιδιών, την οργάνωση του περιβάλλοντος, τα μέσα και υλικά που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και τη μεθοδολογία που ακολούθησε. Για τη συλλογή των πληροφοριών έγινε χρήση του Ημερολογίου της νηπιαγωγού, παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων δράσεων και παρατήρηση πλούσιου φωτογραφικού υλικού.

 


ΓΙΑ ΝΑ ΔΩ ΤΙ ΘΥΜΑΣΑΙ!


Στη διαδικασία αξιολόγησης η νηπιαγωγός διαβάζει στα παιδιά και τις δυο εκφράσεις και τα παιδιά επιλέγουν τη σωστή .

ΕΛΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ !

Δραστηριότητα αξιολόγησης των γνώσεων που κατέκτησαν τα παιδιά.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΝΗΜΗΣ


ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΤΟ ΜΥΘΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΑΧΝΗΣ

Για ευνόητους λόγους έχουν υποστεί αλλοίωση τα πρόσωπα και τα αντικείμενα.

Η ενεργή συμμετοχή των μαθητών ηταν το ζητούμενο. Με μεγάλη προσοχή συμμετείχαν στο σχεδιασμό και στην οργάνωση όλης της δραστηριότητας.Φωτογράφισαν, κινηματογράφησαν τους συμμαθητές τους οργάνωσαν το χώρο, κατασκεύασαν την αφίσα, μοίρασαν προσκλήσεις και βίωσαν τη χαρά της συνδημιουργίας και της ανακαλυπτικής μάθησης.
Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Mε το βλέμμα μου στο χάρτη .... γνωρίζω τον πολιτισμό της πατρίδας μου !» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1827