Φάση Σεναρίου

Θρησκευτικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Ο βίος και το έργο του αποστόλου Παύλου

2 ώρες

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

25λεπτά

Παρουσίαση των εργασιών των ομάδων στην ολομέλεια και συζήτηση μεταξύ των ομάδων. Ο καθηγητής θα μπορεί με τη βοήθεια του http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/1399 να ανατροφοδοτεί την διαδικασία επισημαίνοντας την πορεία και τις πόλεις από τις οποίες πέρασε ο απόστολος Παύλος.


Διαδραστικός χάρτης των αποστολικών περιοδειών του αποστόλου Παύλου

με τη βοήθεια του διαδραστικού χάρτη δείχνουμε τις αποστολικές περιοδείες

Δημιουργός Σεναρίου: Δημήτρης Χοϊλούς (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο βίος και το έργο του αποστόλου Παύλου» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1871