Ο βίος και το έργο του αποστόλου Παύλου

Θρησκευτικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Ο βίος και το έργο του αποστόλου Παύλου

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο ασχολείται με το έργο και το βίο του αποστόλου Παύλου μέσα απο την μέθοδο της ομαδοσυνεργατικής μάθησης.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Ποία είναι η συμβολή της προσωπικότητας του αποστόλου Παύλου στην εξάπλωση του Χριστιανισμού σε όλο τον γνωστό κόσμο του α΄αιώνα

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Θρησκευτικά (ΔΕ) > Εκκλησιαστική Ιστορία > Εξάπλωση Χριστιανισμού >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
ΦΑΣΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο πληροφορικής
ΦΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο πληροφορικής
ΦΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο πληροφορικής
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο πληροφορικής
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν οι μαθητές τα α βιογραφικά στοιχεία του αποστόλου Παύλου
Να αναλύσουν το λόγο του αποστόλου Παύλου στον Άρειο Πάγο και να αναδείξουν τα κεντρικά του σημεία
Να παρουσιάσουν τις τέσσερις αποστολικές περιοδείες με τις πόλεις και τα σημαντικά γεγονότα που συ
Να εντοπίσουν σύγχρονες μορφές ορθόδοξης ιεραποστολής
Να συναισθανθούν την σπουδαιότητα του ιεραποστολικού έργου του αποστόλου Παύλου για την ιστορία το
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
αποστολος Παύλος, Περιοδείες, Εκκλησία,
Υλικοτεχνική υποδομή
Υπολογιστής, Διαδραστικός πίνακας, Φυλλα Εργασίας
Δημιουργός Σεναρίου: Δημήτρης Χοϊλούς (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο βίος και το έργο του αποστόλου Παύλου» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.