Η διερευνητική δραματοποίηση ως μέσο προσέγγισης της λογοτεχνίας

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων (Γενικό Λύκειο)

Η διερευνητική δραματοποίηση ως μέσο προσέγγισης της λογοτεχνίας

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Πρόκειται για ένα σενάριο θεατρικής προσέγγισης της λογοτεχνίας, που  μέχρι τώρα στο ελληνικό σχολείο προσεγγιζόταν καθαρά φιλολογικά. Τώρα το μάθημα γίνεται βιωματικό και τα παιδιά πλουτίζονται με εμπειρίες, καθώς μπαίνουν βαθιά στην ιστορία συμμετέχοντας τα ίδια. Είναι ένας τρόπος να αποδειχθεί ότι η διερευνητική δραματοποίηση αποτελεί μέσο ενδυνάμωσης του πολιτισμικού και παιδαγωγικού προσανατολισμού του σύγχρονου σχολείου.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Να έρθουν οι  μαθητές σε επαφή με τη διερευνητική δραματοποίηση, που αποτελεί - εκτός από παιδαγωγική και  καλλιτεχνική διαδικασία- την πιο σύγχρονη διδακτική  μέθοδο.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Δημιουργία ατμόσφαιρας ομάδας.
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα (χωρίς θρανία)/σκηνή αίθουσας εκδηλώσεων.
Γνωριμία με το αρχικό περιβάλλον.
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα (χωρίς θρανία)/σκηνή αίθουσας εκδηλώσεων.
Δημιουργία δράσης /στοχασμού μέ θεατρικές τεχνικές
70λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα (χωρίς θρανία)/σκηνή αίθουσας εκδηλώσεων.
Αξιολόγηση
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα (χωρίς θρανία)/σκηνή αίθουσας εκδηλώσεων.
Διδακτικοί Στόχοι
Να μυηθούν στη διερευνητική δραματοποίηση
Να μπουν σε ρόλο και μέσω της δράσης να πλησιάσουν τα πρόσωπα του έργου.
Μέσω της δράσης να φω τίσουν πλευρές που έμειναν στο σκοτάδι, δηλ. να μεταμορφώσουν την ιστορία.
Να μπουν στο μυαλό της φόνισσας και να αναζητήσουν καταστάσεις που την οδήγησαν στο φόνο.
Να εξερευνήσουν κατά πόσο υπήρχε η δυνατότητα να ενεργήσει διαφορετικά.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Διερευνητική δραματοποίηση, φόνισσα, Παπαδιαμάντης.,
Υλικοτεχνική υποδομή
υπολογιστής, προτζέκτορας, cd player, πανιά (μαύρα και κόκκινα), μια κούνια (παιδικό παιχνίδι), ένα μωρό κούκλα, ένα πουγκί με κέρματα.
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΖΑΝΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η διερευνητική δραματοποίηση ως μέσο προσέγγισης της λογοτεχνίας» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.