Φάση Σεναρίου

Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)

It's time you spoke, Mr. Bean!

2 ώρες

Ας γνωριστούμε με τον Mr. Bean!

25λεπτά
Φύλλα Εργασίας
getting_to_know_mr._bean_1.doc

Students are invited to watch the episode 'Mr. Bean getting up late for the dentist' (it can be reached at: https://www.youtube.com/watch?v=IacjiYGj9l4). Afterwards, they are encouraged to discuss it and share general information about Mr. Bean.


Δημιουργός Σεναρίου: Ελένη Καπετάνου (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «It's time you spoke, Mr. Bean!» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1926