Φάση Σεναρίου

Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)

It's time you spoke, Mr. Bean!

2 ώρες

Ας γνωριστούμε με τους... υπότιτλους!

20λεπτά
Φύλλα Εργασίας
mr_bean.doc

Students discover some basic information about subtitles. Afterwards, they are shown screenshots from Mr. Bean episodes and asked to add text (subtitles).


Facts and figures about subtitles


Facts and figures about subtitles


Facts and figures about subtitles


Facts and figures about subtitles


Δημιουργός Σεναρίου: Ελένη Καπετάνου (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «It's time you spoke, Mr. Bean!» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1927