Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Μηχανικό πείραμα Joule - Θερμική Ισορροπία

1 ώρα

Διατύπωση υποθέσεων

5λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fe2.1.doc

Εκτυπώστε το φύλλο εργασίας και αναφοράς (fe2.1) και συμπληρώστε το συνεργαζόμενοι στην ομάδα σας. 

Στη δραστηριότητα 2 διτυπώνετε υποθέσεις για την  επίλυση προβλημάτων και ερωτήσεων με βάση τις πρότερες γνώσεις και εμπειρίες σας. Στη φάση αυτή ο εκπαιδευτικός δε διορθώνει τα πιθανά σας λάθη. Απλά οι απόψεις σας καταγράφονται στο φύλλο εργασίας και αναφοράς. 


Δραστηριότητα 2


Δημιουργός Σεναρίου: ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μηχανικό πείραμα Joule - Θερμική Ισορροπία» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
1958