Ομάδες τροφίμων

Οικιακή Οικονομία (Γυμνάσιο)

Ομάδες τροφίμων

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Α΄ τάξης του γυμνασίου και έχει ως σκοπό αυτοί να αναγνωρίζουν τις ομάδες τροφίμων, τα θρεπτικά συστατικά και τη θερμιδική τους αξία. Επίσης, το σενάριο αποσκοπεί στην επαφή των μαθητών με τις αντιοξειδωτικές ουσίες, καθώς και με την ανάγκη για λελογισμένη χρήση των συμπληρωμάτων διατροφής. 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Αποτελεί συχνό φαινόμενο σε ορισμένους ανθρώπους κυρίως νεαρής ηλικίας η εμφάνιση προβλημάτων που σχετίζονται με προβληματική διατροφική συμπεριφορά όπως: η έλλειψη θρεπτικών συστατικών, η πολύ αυξημένη ή η υπερβολικά μειωμένη πρόσληψη θερμίδων, η συστηματική χρήση συμπληρωμάτων διατροφής κ.ά. Μέσω του αναπτυσσόμενου σεναρίου οι μαθητές έρχονται σε επαφή και αναγνωρίζουν τις ομάδες τροφίμων, τα θρεπτικά συστατικά (θερμιδογόνα ή μη), τις αντιοξειδωτικές ουσίες και την αξία τους και δύνανται να οδηγηθούν σταδιακά στην υιοθέτηση μιας πιο υγιεινής διατροφικής συμπεριφοράς.  

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Οικιακή Οικονομία >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Θρεπτικά συστατικά (θερμιδογόνα, μη θερμοδογόνα)
8λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Το εργαστήριο πληροφορικής
Υπολογισμός θερμίδων ενός τροφίμου
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Το εργαστήριο πληροφορικής
Ομάδες τροφίμων
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Αντιοξειδωτικές ουσίες - Συμπληρώματα διατροφής
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Η σχολική αίθουσα
Αξιολόγηση μαθητών
7λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Το εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές να κατατάσσουν τα τρόφιμα στις διάφορες ομάδες τροφίμων
Οι μαθητές να κατονομάζουν ποια είναι τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά
Οι μαθητές να εξηγούν τις έννοιες θερμιδογόνα και μη θερμιδογόνα θρεπτικά συστατικά
Οι μαθητές να αναγνωρίζουν την αξία των αντιοξειδωτικών ουσιών
Οι μαθητές να προτιμούν τη μετριασμένη χρήση συμπληρωμάτων διατροφής
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
θρεπτικά συστατικά, θερμιδογόνα, μη θερμιδογόνα, ομάδες τροφίμων, αντιοξειδωτικές ουσίες, συμπληρώματα διατροφής,
Υλικοτεχνική υποδομή
Ηλεκτρονικός υπολογιστής για κάθε δύο μαθητές, Γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΔΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΡΟΚΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΡΟΚΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ομάδες τροφίμων» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).