Οικογενειακό εισόδημα - Πρϋπολογισμός

Οικιακή Οικονομία (Γυμνάσιο)

Οικογενειακό εισόδημα - Πρϋπολογισμός

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο έχει ως σκοπό οι μαθητές να αναγνωρίσουν την αξία της σύνταξης οικογενειακού προϋπολογισμού, καθώς και να κατονομάζουν τις πηγές εσόδων και εξόδων μιας οικογένειας. Επίσης, το σενάριο αποσκοπεί οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με τις έννοιες αποταμίευση, επένδυση, χρεωστική και πιστωτική κάρτα.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν και να αποδεκτούν ότι κάθε οικογένεια στα πλαίσια των δυνατοτήτων που της προσφέρει το οικογενειακό της εισόδημα οφείλει να συντάσσει έναν οικογενειακό προϋπολογισμό, προκειμένου να καλύπτει τις ανάγκες των μελών της. Σημαντικό ρόλο στην επιτυχημένη διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού μπορούν να διαδραματίσουν οι διάφορες μορφές αποταμίευσης και επενδύσης, καθώς και ο τρόπος χρήσης των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Οικιακή Οικονομία >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Πηγές οικογενειακού εισοδήματος
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Η σχολική αίθουσα
Μορφές αποταμίευσης και επένδυσης
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Το εργαστήριο πληροφορικής
Σύνταξη οικογενειακού προϋπολογισμού
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Το εργαστήριο πληροφορικής
Χρεωστική και πιστωτική κάρτα
12λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Η σχολική αίθουσα
Αξιολόγηση μαθητών
8λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Το εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Να αποκτήσουν οι μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις για το οικογενειακό εισόδημα
Να εκτιμήσουν οι μαθητές τη σημασία του προγραμματισμού στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα
Να σχεδιάσουν έναν μηνιαίο οικογενειακό προϋπολογισμό
Να κατονομάζουν οι μαθητές τις διάφορες μορφές αποταμίευσης και επένδυσης
Να επιλέγουν οι μαθητές τον ορθό τρόπο χρήσης της πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
οικογενειακός προϋπολογισμός, έσοδα, έξοδα, αποταμίευση, επένδυση, χρεωστική κάρτα, πιστωτική κάρτα,
Υλικοτεχνική υποδομή
Ηλεκτρονικός υπολογιστής ανά δύο άτομα, Εγκατεστημένο το λογισμικό Excel

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΔΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΡΟΚΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΡΟΚΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Οικογενειακό εισόδημα - Πρϋπολογισμός» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).