Κάπνισμα - Οινόπνευμα

Οικιακή Οικονομία (Γυμνάσιο)

Κάπνισμα - Οινόπνευμα

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο έχει διττό σκοπό. Πρώτον οι μαθητές να κατονομάζουν τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος και της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών για την ανθρώπινη υγεία και δεύτερον να διαμορφώσουν στάσεις και να υιοθετήσουν συμπεριφορές που συμβάλλουν στη μείωση ή εξάλειψη της κατανάλωσής τους σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η κατανάλωση τσιγάρου και αλκοόλ έχει ως συνέπεια την απώλεια χιλιάδων ανθρώπινων ζωών παγκοσμίως. Οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές θα αυξηθούν σημαντικά τα επόμενα χρόνια, εφόσον δε ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Με το παρόν σενάριο επιχειρείται αφενός μεν οι έφηβοι να κατονομάζουν τις βλαβερές συνέπειες της κατανάλωσης αυτών των ουσιών, αφετέρου δε να διαμορφώσουν και να υιοθετήσουν στάσεις και συμπεριφορές, οι οποίες θα συμβάλλουν στον περιορισμό της κατανάλωσής τους σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Οικιακή Οικονομία >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Συνέπειες καπνίσματος - Παθητικό κάπνισμα
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Το εργαστήριο πληροφορικής
Διαστάσεις του καπνίσματος - Αιτίες έναρξης
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Το εργαστήριο πληροφορικής
Επιδράσεις του αλκοόλ στην ανθρώπινη υγεία
12λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Το εργαστήριο πληροφορικής
Αιτίες έναρξης της χρήσης αλκοόλ από τους νέους
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Το εργαστήριο πληροφορικής
Αξιολόγηση μαθητών
8λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Το εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές να κατονομάζουν τις αρνητικές συνέπειες του καπνίσματος και του αλκοόλ στην υγεία
Οι μαθητές να κατονομάζουν τις αιτίες που οδηγούν τους νέους στην κατανάλωση τσιγάρου και αλκοόλ
Οι μαθητές να υιοθετήσουν στάσεις και συμπεριφορές ενάντια στην κατανάλωση τσιγάρου και αλκοόλ
Οι μαθητές να διαχωρίζουν τις έννοιες ενεργητικός και παθητικός καπνιστής
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
τσιγάρο, νικοτίνη, κάπνισμα (παθητικό, ενεργητικό), συνέπειες καπνίσματος, αλκοόλ, πρόληψη, εξάρτηση,
Υλικοτεχνική υποδομή
Ηλεκτρονικός υπολογιστής ανά δύο άτομα, internet browser και ταχεία σύνδεση στο διαδίκτυο

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΔΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΡΟΚΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΡΟΚΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Κάπνισμα - Οινόπνευμα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).