Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

"Μικρασιατική Καταστροφή και Πρόσφυγες", Ιστορία Γ' Γυμνασίου, Διδακτική Αξιοποίηση της πλατφόρμας του Ψηφιακού Σχολείου

3 ώρες

Επεξεργασία Ψηφιακού Ιστορικού Υλικού

80λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fasi_2.docx

     Σε αυτή τη φάση οι ομάδες, αξιοποιώντας την πλατφόρμα του «Ψηφιακού Σχολείου» (dschool.edu.gr) και ακολουθώντας τα βήματα που υπάρχουν στα φύλλα εργασίας, καλούνται να επεξεργαστούν το υλικό που υπάρχει για τη μικρασιατική καταστροφή, τον ξεριζωμό των προσφύγων και την εγκατάστασή τους στον ελλαδικό χώρο. Οι μαθητές θα περιηγηθούν σε ψηφιακές συλλογές, θα συλλέξουν στοιχεία για τα ιστορικά γεγονότα της περιόδου και θα αναζητήσουν τεκμήρια για την τύχη των μικρασιατών προσφύγων στην Ελλάδα. 

    Συγκεκριμένα, η ομάδα των Ιστορικών θα συνθέσει μια ιστορική αφήγηση σχετικά με τα γεγονότα πριν και κατά τη διάρκεια της μικρασιατικής καταστροφής, η ομάδα των Φωτογράφων Σμύρνης θα δημιουργήσει ένα μικρό φωτογραφικό λεύκωμα με φωτογραφίες που θα απεικονίζουν τη Σμύρνη και τη Μικρά Ασία πριν και κατά τη διάρκεια της καταστροφής, η ομάδα των Φωτογράφων Ελλάδας θα δημιουργήσει ένα μικρό φωτογραφικό λεύκωμα με φωτογραφίες που θα απεικονίζουν τους πρόσφυγες και τη νέα τους ζωή στην Ελλάδα και η ομάδα των Βιογράφων μέσα από μαρτυρίες, θα συγγράψει ένα κείμενο, όπου θα περιγράφει γεγονότα και καταστάσεις που βίωσε μια ελληνίδα της Μικράς Ασίας, πριν και μετά την καταστροφή.

     Η επεξεργασία, η σύνθεση και η παραγωγή του ψηφιακής ιστορικής αφήγησης των μαθητών θα πραγματοποιηθεί στο περιβάλλον google drive από όλες τις ομάδες σε ένα κοινό αρχείο παρουσίασης με τίτλο "Μικρασιατικός Πόλεμος".


Προτεινόμενοι Υπερσύνδεσμοι από το Φωτόδεντρο με Ψηφιακό Ιστορικό Υλικό για τη Μικρασιατική Καταστροφή


Κοινό Αρχείο Εργασίας


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΦΛΟΥΡΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «"Μικρασιατική Καταστροφή και Πρόσφυγες", Ιστορία Γ' Γυμνασίου, Διδακτική Αξιοποίηση της πλατφόρμας του Ψηφιακού Σχολείου » έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2036