"Μικρασιατική Καταστροφή και Πρόσφυγες", Ιστορία Γ' Γυμνασίου, Διδακτική Αξιοποίηση της πλατφόρμας του Ψηφιακού Σχολείου

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

"Μικρασιατική Καταστροφή και Πρόσφυγες", Ιστορία Γ' Γυμνασίου, Διδακτική Αξιοποίηση της πλατφόρμας του Ψηφιακού Σχολείου

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και τους ζητείται να επισκεφτούν τη σελίδα του «Ψηφιακού Σχολείου» (dschool.edu.gr)  και την επιλογή «Φωτόδεντρο» (photodentro.edu.gr).  Ακολουθώντας τα βήματα που υπάρχουν στα φύλλα εργασίας, οι μαθητές καλούνται συνεργατικά να επεξεργαστούν το υλικό που υπάρχει για την μικρασιατική καταστροφή, τον ξεριζωμό των προσφύγων από τις εστίες τους και την εγκατάστασή τους στον ελλαδικό χώρο.

     Οι μαθητές θα συλλέξουν στοιχεία για τα ιστορικά γεγονότα της περιόδου, θα περιηγηθούν σε ψηφιακές συλλογές και θα αναζητήσουν τεκμήρια για την τύχη των μικρασιατών προσφύγων στην Ελλάδα. Η επεξεργασία του υλικού και η σύνθεση της ψηφιακής ιστορικής αφήγησης θα γίνει ομαδοσυνεργατικά στο περιβάλλον google drive. Εκεί, ο εκπαιδευτικός θα έχει δημιουργήσει ένα αρχείο παρουσίασης με τον τίτλο "Μικρασιατικός Πόλεμος" και θα έχει δώσει δικαίωμα συγγραφής στους μαθητές - συντονιστές κάθε ομάδας.

      Στην τελευταία φάση, οι μαθητές  θα επιστρέψουν στην αρχική σελίδα του «Ψηφιακού Σχολείου» θα μπουν στην ψηφιακή πλατφόρμα e-me ( e-me.edu.gr ), όπου θα γίνει κριτική αποτίμηση του ψηφιακού χώρου και υλικού, και θα στείλουν τις προτάσεις τους για βελτίωση του υλικού που προσφέρεται και του περιβάλλοντος του «Ψηφιακού Σχολείου» ως μέλη της ψηφιακής κοινότητας.

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

    Οι μαθητές μέσα από την πλατφόρμα του "Ψηφιακού Σχολείου" (dschool.edu.gr) καλούνται να αξιοποιήσουν το ψηφιακό υλικό για τη μικρασιατική καταστροφή, τον ξεριζωμό των προσφύγων και την εγκατάστασή τους στον ελλαδικό χώρο, να γίνουν συμπαραγωγοί νέου ψηφιακού αρχείου, το οποίο θα παρουσιάζει πτυχές της μικρασιατικής καταστροφής, και έπειτα να οδηγηθούν στην κριτική αποτίμηση του ίδιου του ψηφιακού χώρου που παρέχει το ιστορικό υλικό.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΔΕ) > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Δημογραφία και μετακινήσεις πληθυσμών >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Περιήγηση στην πλατφόρμα του Ψηφιακού Σχολείου
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Επεξεργασία Ψηφιακού Ιστορικού Υλικού
80λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Κριτική Αποτίμηση Πλατφόρμας Ψηφιακού Σχολείου
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με αυθεντικές ιστορικές πηγές μέσα σε ψηφιακό περιβάλλον.
Οι μαθητές αξιοποιώντας το ιστορικό υλικό και τις Νέες Τεχνολογίες να συνθέσουν ιστορική αφήγηση.
Οι μαθητές να ασκηθούν στη κριτική σκέψη μέσα από τη συνδημιουργία ψηφιακού κειμένου.
Οι μαθητές να ευαισθητοποιηθούν ως προς τις καταστρεπτικές συνέπειες του πολέμου και του εθνικισμού.
Οι μαθητές να οδηγηθούν σε αναστοχασμό και σε σχολιασμό του ψηφιακού χώρου.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ιστορία Γ' Γυμνασίου, Ψηφιακό Σχολείο, Μικρασιατική καταστροφή, συμπαραγωγή ψηφιακού υλικού, αποτίμηση ψηφιακού χώρου,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Πληροφορικής, διαδίκτυο, περιβάλλον office, λογαριασμός στο περιβάλλον google.
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΦΛΟΥΡΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «"Μικρασιατική Καταστροφή και Πρόσφυγες", Ιστορία Γ' Γυμνασίου, Διδακτική Αξιοποίηση της πλατφόρμας του Ψηφιακού Σχολείου » έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.