Φάση Σεναρίου

Γεωπονία - Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφής (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

ΠΟΡΕΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΥ ΔΙΚΟΤΥΛΟΥ ΦΥΤΟΥ

2 ώρες

ΣΠΟΡΑ ΣΕ ΦΥΤΟΔΟΧΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΔΙΚΟΤΥΛΩΝ ΦΥΤΩΝ

40λεπτά

Σε αυτή τη φάση ο καθηγητής αφού δώσει τις κατάλληλες οδηγίες (όπως αποστράγγιση δοχείου,κατάλλημο μίγμα εδάφους,αποστάσεις φύτευσης, βάθος σποράς) θα προχωρησει στην επίδειξη σποράς ορισμένων αντιπροσωπευτικών σπόρων για τον κάθετρόπο βλάστησης.

Στη συνέχεια ο κάθε μαθητής θα πάρει τα απαραίτητα  υλικά, σποροδοχείο, αντιπροσωπευτικούς των δύο τρόπων βλάστησης σπόρους,εδαφικό μίγμα και θα προχωρήσει στη σπορά.Κατά τη διάρκεια της άσκησης θα γίνεται συζήτηση και ερωταπαντήσεις βάσει της στοχοθεσίας του σεναρίου.    


Σποροδοχεία

Διάφορα είδη σποροδοχείων

Γέμισμα σποροδοχείων με εδαφικό μίγμα

Γέμισμα σποροδοχείων με εδαφικό μίγμα

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΑΦΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΠΟΡΕΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΥ ΔΙΚΟΤΥΛΟΥ ΦΥΤΟΥ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2045