Φάση Σεναρίου

Γεωπονία - Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφής (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

ΠΟΡΕΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΥ ΔΙΚΟΤΥΛΟΥ ΦΥΤΟΥ

2 ώρες

Αξιολόγηση -Ανατροφοδότηση

25λεπτά
Φύλλα Εργασίας
efarmogi_3.doc

Σε αυτή τη φάση θα γίνει ο έλεγχος του κατά πόσο επιτεύχθηκε η στοχοθεσία του σεναρίου μέσα από τη χρηση διαφόρων τύπων ασκήσεων.

 


ΕΡΓΑΣΙΑ 1η


ΕΡΓΑΣΙΑ 2η


ΕΡΓΑΣΙΑ 3η


ΕΡΓΑΣΙΑ 4η

Η απάντηση πρέπει να είναι μονολεκτική και όχι με κεφαλαία γράμματα

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΑΦΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΠΟΡΕΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΥ ΔΙΚΟΤΥΛΟΥ ΦΥΤΟΥ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2046