Φάση Σεναρίου

Γεωπονία - Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφής (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

ΠΟΡΕΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΥ ΔΙΚΟΤΥΛΟΥ ΦΥΤΟΥ

2 ώρες

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

25λεπτά
Φύλλα Εργασίας
efarmogi_3a.doc

Η φάση αυτή ξεκινά με την ψυχολογική προετοιμασία των μαθητών και τη σύνδεση  της νέας γνώσης με τις προηγούμενες,

Στη συνέχεια με μια σύντομη εισήγηση που θα ακολουθηθεί από τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεώνθα πραγματοποιηθεί  η ανακάλυψη της προγενέστερης γνώσης και θα ακολουθήσει η κάλυψη της στοχοθεσίας  με ταυτόχρονη προβολή εικόνων, εισήγησης και διαλόγου. 


Υπέργειος τρόπος βλάστησης δικότυλων στο βαμβάκι

Αρχικό στάδιο βλάστησης βαμβακιου

Μέρη νεαρού βαμβακόφυτου -Υπέργεια βλάστηση Δικότυλων

Μέρη νεαρού βαμβακόφυτου -Υπέργεια βλάστηση Δικότυλων

Φύτρωμα βαμβακόφυτου -Υπέργειος τρόπος βλάστησης-Μέρη νεαρού φυτού


Ανεπτυγμένο βαμβακόφυτο -Υπέργεια βλάστηση -Μέρη του φυτού

Ανεπτυγμένο βαμβακόφυτο -Υπέργεια βλάστηση -Μέρη του φυτού

Υπόγειος τρόπος Βλάστησης Δικότυλων στους γίγαντες

Αρχικό στάδιο βλάστησης γίγαντα- Υπόγειος τρόπος βλάστησης

Νεαρό φυτό ρεβιθιού- Υπόγειος τρόπος βλάστησης-Μέρη φυτού

Νεαρό φυτό ρεβιθιού- Υπόγειος τρόπος βλάστησης-Μέρη φυτού

Υπόγεια Βλάστηση Δικότυλων -Μέρη νεαρού φυτού γίγαντα

Υπόγεια Βλάστηση Δικότυλων -Μέρη νεαρού φυτού γίγαντα

Υπόγεια Βλάστηση Δικότυλων-Καταστροφή υπέργειου τμήματος

Υπόγεια Βλάστηση Δικότυλων-Καταστροφή υπέργειου τμήματος

ΚΟΤΥΛΕΣ


ΦΥΛΛΑ


Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΑΦΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΠΟΡΕΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΥ ΔΙΚΟΤΥΛΟΥ ΦΥΤΟΥ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2044