Φάση Σεναρίου

Μαθηματικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Εμβαδά επίπεδων σχημάτων ( Β’ Γυμνασίου )

3 ώρες

Εφαρμόγές-Προβλήματα-Παιχνίδια στα εμβαδά

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_6.docx

Στη φάση αυτή δίνεται φύλλο εργασίας και γίνεται προσπάθεια οι μαθητές μέσω της αυτενέργειας, να συνδυάσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει στις προηγούμενες φάσεις ώστε:

Να μπορούν να κατανοήσουν, κάνοντας σχήμα, την ισοδυναμία των τριγώνων που δημιουργούνται φέρνοντας τη διάμεσο ενός τριγώνου, με αριθμητικά δεδομένα και να καταλήξουν σε γενικό συμπέρασμα.

 Να μπορούν να κατανοήσουν, κάνοντας σχήμα, τη σχέση που συνδέει το εμβαδό ενός τετραπλεύρου με κάθετες διαγώνιες,  με τα μήκη των διαγωνίων, δίνοντας  αριθμητικά δεδομένα     και να καταλήξουν σε γενικό συμπέρασμα.

Να μπορούν να κατανοήσουν τη σχέση που συνδέει εμβαδά όμοιων σχημάτων, με αριθμητικά δεδομένα και να καταλήξουν σε γενικό συμπέρασμα.

Να μπορούν να βρουν εμβαδά σχημάτων κάνοντας χρήση των τύπων. Να μπορούν να βρουν εμβαδά σχημάτων «κομματιάζοντάς» τα σε απλούστερα.(Έχει υποδειχτεί και στην 1η και στη 2η φάση).

Να μπορούν να βρουν άγνωστα στοιχεία του σχήματος όταν δίνονται τα απαραίτητα ,χρησιμοποιώντας τον τύπο του εμβαδού.

Να μπορούν να αντιληφτούν ότι δυο σχήματα είναι ισεμβαδικά και να υπολογίζουν άγνωστα στοιχεία.(Τα επιμέρους θέματα έχουν υποδειχτεί. Έτσι μπορεί να τεθεί ο συνδυαστικός  προβληματισμός .)

 Επίσης αναμένουμε να ανταποκρίνονται σε εφαρμογές –προβλήματα  από την καθημερινότητα και παιχνίδια που σχετίζονται με εμβαδά.

Διευκολύνουμε με υποδείξεις όποια ομάδα χρειάζεται.

Ενθαρρύνουμε τους μαθητές να μοιράζονται (παρουσιάζουν) τις ιδέες τους.


Φάση4: Εφαρμόγές-Προβλήματα-Παιχνίδια στα εμβαδά

Για βοήθεια και επανάληψη

Έλεγχος γνώσεων στα εμβαδά επίπεδων σχημάτων (Μετά την ολοκλήρωση του σεναρίου)


Β. Συμπληρώστε τον τύπο: (ΑΒΓ)= (Μετά την ολοκλήρωση του σεναρίου)


Γ. Eμβαδά των παραπάνω τριγώνων (Μετά την ολοκλήρωση του σεναρίου)


Γ. Να υπολογίσετε τα εμβαδά των τριγώνων: (Μετά την ολοκλήρωση του σεναρίου)


ΘΕΜΑ 2ο. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: (Μετά την ολοκλήρωση του σεναρίου)


ΘΕΜΑ 2ο. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: (Μετά την ολοκλήρωση του σεναρίου)


ΘΕΜΑ 2ο. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: (Μετά την ολοκλήρωση του σεναρίου)


ΘΕΜΑ 2ο. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: (Μετά την ολοκλήρωση του σεναρίου)


ΘΕΜΑ 2ο. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: (Μετά την ολοκλήρωση του σεναρίου)


ΘΕΜΑ 2ο. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: (Μετά την ολοκλήρωση του σεναρίου)


ΘΕΜΑ 3ο : Το ηλεκτρονικό Test (Μετά την ολοκλήρωση του σεναρίου)


ΘΕΜΑ 4ο: (Μετά την ολοκλήρωση του σεναρίου) Το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι ισοσκελές τραπέζιο (ΑΔ//ΒΓ και ΑΒ=ΔΓ).


Θέμα 4ο: (Μετά την ολοκλήρωση του σεν.) Το τετράπλευρο ΑΖΕΔ είναι ορθογώνιο παραλ/μο. Αν ΑΔ=5cm και το εμβαδό (ΑΖΕΔ)=40cm^2


Ελάχιστη περίφραξη


Η αμοιβή του μάστορα


Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΒΑ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εμβαδά επίπεδων σχημάτων ( Β’ Γυμνασίου )» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2087