Φάση Σεναρίου

Μαθηματικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Εμβαδά επίπεδων σχημάτων ( Β’ Γυμνασίου )

3 ώρες

Εξάγουμε τους τύπους

10λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_5.docx

(Περιγράφονται οι αναμενόμενες ερμηνείες, επεξηγήσεις και αποδείξεις των μαθητών για τις διατυπώσεις της φάσης 2)

Αναμένουμε να κατανοήσουν τους τύπους του εμβαδού των σχημάτων.

Δίνουμε φύλλο εργασίας.


Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΒΑ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εμβαδά επίπεδων σχημάτων ( Β’ Γυμνασίου )» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2086