Les copains

Γαλλική Γλώσσα (Δημοτικό)

Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο ακολουθεί προδιαγραφές μάθησης οι οποίες βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τους γενικούς και ειδικούς σκοπούς του ΑΠΣ γαλλικής γλώσσας  για την α/θμια εκπαίδευση, ακολουθεί τις διδακτικές αρχές του  ενιαίου ΠΣ-ΞΓ και εναρμονίζεται με το επίπεδο γλωσσομάθειας Α1 όπως αυτό καθορίζεται από το CECRL. Επιπλέον στοχεύει στην αφύπνιση της πολυγλωσσίας, της πολυπολιτισμικότητας ενισχύοντας την ανάπτυξη θετικών  στάσεων και συμπεριφορών προς τα παιδιά όλου του κόσμου (ύμνος της γαλλοφωνίας).

Αποσκοπεί στην παρουσίαση και εμπέδωση βασικών γνώσεων λεξιλογίου (ώρα, περιγραφή συναισθημάτων, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου) και την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων για την έκφραση προτιμήσεων (j’aime, je n’aime pas) και τον σχεδιασμό δραστηριότητων στο άμεσο μέλλον (je vais danser, je vais manger). Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι δραστηριότητες του σεναρίου καλλιεργούν τις ψηφιακές διαδραστικές δεξιότητες (ψηφιακός εγγραμματισμός) καθώς και τη διερευνητική ενεργητική μάθηση. Ως κύρια στρατηγική επίτευξης των προηγούμενων στόχων πρότεινεται η ομαδική ή η δυαδική εργασία των μαθητών (ομαδο-συνεργατική μέθοδος).

Με το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο οι μαθητές δεν αντιμετωπίζονται ως αποδέκτες της γνώσης αλλά ως κατασκευαστές και συνδημιουργοί της καθώς οι προτεινόμενες δραστηριότητες αποσκοπούν στη συγκέντρωση και σύνθεση πληροφοριών ώστε να τις επεξεργαστούν με κριτική σκέψη και με συνεργατική μάθηση να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στην επίλυση προβλημάτων.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Είναι Παρασκευή απόγευμα και βρίσκεστε στο σπίτι. Δεν έχετε καλή διάθεση γιατί μόλις μετακομίσατε στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο με τους γονείς σας, οι οποίοι είναι καθηγητές με απόσπαση σε σχολείο του εξωτερικού. Δεν έχετε κάνει ακόμα φίλους. Αισθάνεστε μοναξιά μέχρι που χτυπάει το τηλέφωνο: είναι η Βελγίδα συμμαθήτριά σας, η Emma. (ευαισθητοποίηση στη χρήση των γαλλικών ως κοινό γλωσσικό κώδικα με σκοπό την επικοινωνία ανάμεσα σε γαλλόφωνους) Για ποιο λόγο σας τηλεφωνεί; Ποια είναι τα ενδιαφέροντά της; Ταιριάζουν με τα δικά σας ώστε να γίνετε φίλοι; (προτιμήσεις, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου). Θα κανονίσετε να βρεθείτε το σαββατοκύριακο; (σχεδιάζω τι θα κάνω).

 

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Γαλλική Γλώσσα > Γλωσσικές επικοινωνιακές ικανότητες > Γλωσσικές εκφράσεις >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Μόνος σε μία ξένη χώρα.
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Στο εργαστήριο πληροφορικής ή στην αίθουσα διδασκαλίας (αρκεί οι μαθητές να έχουν tablets) με σύνδεση στο διαδίκτυο.
Ψάχνω για φίλους.
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Στο εργαστήριο πληροφορικής ή στην αίθουσα διδασκαλίας (αρκεί οι μαθητές να έχουν tablets) με σύνδεση στο διαδίκτυο.
Πρόσκληση σε γιορτή.
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Στο εργαστήριο πληροφορικής ή στην αίθουσα διδασκαλίας (αρκεί οι μαθητές να έχουν tablets) με σύνδεση στο διαδίκτυο.
Η μαργαρίτα της φιλίας
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Στο εργαστήριο πληροφορικής ή στην αίθουσα διδασκαλίας (αρκεί οι μαθητές να έχουν tablets) με σύνδεση στο διαδίκτυο.
Διδακτικοί Στόχοι
Να εκφράζουν τα συναισθήματά τους.
Να παρουσιάζουν τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου (χομπυ) που τους αρέσουν.
Να κάνουν σχέδια για το μέλλον.
Να γνωρίσουν ότι η 20η Μαρτίου είναι η γιορτή της γαλλοφωνίας και ενώνει όλους όσους μιλούν γαλλικά.
Να γνωρίσουν χαρακτήρες από κόμικ, βιβλία, πίνακες ζωγραφικής (μάθηση μέσω τέχνης) με θέμα τη φιλία.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
γαλλοφωνία, φίλοι, συναισθήματα, ενδιαφέροντα ελεύθερου χρόνου, χόμπυ,
Υλικοτεχνική υποδομή
Η εφαρμογή του εκπαιδευτικού σεναρίου μπορεί να γίνει στο Εργαστήριο Πληροφορικής ή στην αίθουσα εφόσον οι μαθητές έχουν tablets, εκτυπωτής, χαρτόνια, μαρκαδόροι, ψαλίδι, κόλλα.

Δημιουργός Σεναρίου: Σταματούλα Μακρυπούλια (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Les copains» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.