Φάση Σεναρίου

Διαθεματική Ομάδα (Δημοτικό)

Δικαιούμαι κι εγώ...

3 ώρες

Υπάρχω κι εγώ

45λεπτά

Στόχος της Φάσης 1, είναι οι μαθητές να γνωρίσουν τα δικαιώματα του παιδιού μέσα από τη διερεύνηση αυτών σε διάφορες ψηφιακές εικόνες. Επιπρόσθετα, να κατανοήσουν οι μαθητές ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα προστατεύονται από οικουμενικές διακηρύξεις και διεθνείς συμβάσεις και ότι υπάρχει ειδική διακήρυξη για τα δικαιώματα του παιδιού. Παράλληλα, στη φάση αυτή επιδιώκεται οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες οπτικού γραμματισμού μέσα από την αναγνώριση των μηνυμάτων που προβάλλονται σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού. Στη φάση αυτή αξιοποιείται το διαδίκτυο και ο εννοιολογικός χάρτης Text2MindMap (https://www.text2mindmap.com/).

Δραστηριότητα 1: Ο εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές να κάνουν τετράδες με κριτήριο κάποιον μαθητή που δεν έτυχε να συνεργαστούν πάρα πολύ μέχρι εκείνη τη στιγμή στην τάξη. Οι μαθητές συζητούν μεταξύ τους για τα δικαιώματα και τις ανάγκες που έχουν ως παιδιά. Εφόσον δώσουν κι ένα όνομα στην ομάδα τους, στη συνέχεια διαμορφώνουν σε εννοιολογικό χάρτη του Text2Mindmap (βλ. http://www.text2mindmap.com/) τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τις απαντήσεις τους (βλ. ενδεικτικό παράδειγμα εννοιολογικού χάρτη στην Εικόνα 1). Τα αποτελέσματα της συνεργασίας τους, τα παρουσιάζουν στην ολομέλεια. Ο εκπαιδευτικός σε ρόλο συντονιστή, σε αυτή τη φάση δεν επιδιώκει να καταγραφούν όλα τα δικαιώματα αλλά να διερευνήσει ποιες είναι οι προϋπάρχουσες ιδέες των μαθητών για αυτά και τι ξέρουν.

Δραστηριότητα 2: Στη Δραστηριότητα 2 ο εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές να συζητήσουν στις ομάδες τους για το τι γνωρίζουν σχετικά με τις συνθήκες ζωής και τις ανάγκες άλλων παιδιών στον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα. Αφόρμηση για τη δραστηριότητα αυτή του σεναρίου αποτελούν οι εικόνες που είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα «Αίσωπος» (βλ. παρακάτω Εικόνα 2 έως Εικόνα 10). Αυτές οι εικόνες έχουν σχέση με την παιδική εργασία, την εκπαίδευση, με το δικαίωμα στη στέγη, την προστασία από εμπόλεμες συρράξεις κλπ. Οι ομάδες μαθητών χρειάζεται να ανακαλύψουν, στις εικόνες αυτές, ποια δικαιώματα των παιδιών καταστρατηγούνται μελετώντας το κείμενο «Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Unicef (https://goo.gl/tRnLuR) (βλ. την ιστοσελίδα αυτή στο τέλος της Εικόνας 10). Οι ομάδες μαθητών, εφόσον ανακαλύψουν τα δικαιώματα του παιδιού, επανέρχονται στον εννοιολογικό χάρτη του Text2Mindmap (βλ. http://www.text2mindmap.com/) που είχαν δημιουργήσει στη Δραστηριότητα 1 και τον τροποποιούν με βάση τα δικαιώματα που ανακάλυψαν.


Εικόνα 1: Καταγράφουμε τα δικαιώματά μας ως παιδιά.

Συζητήστε τα δικαιώματά σας ως παιδιά και καταγράψτε τα στο Text2 Mindmap (https://www.text2mindmap.com/).

Εικόνα 2: Συζητούμε στην ομάδα μας για το δικαίωμα των παιδιών που δείχνει η εικόνα.

Μελετήστε το κείμενο "Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια" και βρείτε σε ποιο άρθρο εντάσσεται το δικαίωμα των παιδιών της εικόνας.

Εικόνα 3: Συζητούμε στην ομάδα μας για το δικαίωμα του παιδιού που δείχνει η εικόνα.

Μελετήστε το κείμενο "Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια" και βρείτε σε ποιο άρθρο εντάσσεται το δικαίωμα του παιδιού της εικόνας.

Εικόνα 4: Συζητούμε στην ομάδα μας για το δικαίωμα του παιδιού που δείχνει η εικόνα.

Μελετήστε το κείμενο "Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια" και βρείτε σε ποιο άρθρο εντάσσεται το δικαίωμα του παιδιού της εικόνας.

Εικόνα 5: Συζητούμε στην ομάδα μας για το δικαίωμα του παιδιού που δείχνει η εικόνα.

Μελετήστε το κείμενο "Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια" και βρείτε σε ποιο άρθρο εντάσσεται το δικαίωμα του παιδιού της εικόνας.

Εικόνα 6: Συζητούμε στην ομάδα μας για το δικαίωμα των παιδιών που δείχνει η εικόνα.

Μελετήστε το κείμενο "Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια" και βρείτε σε ποιο άρθρο εντάσσεται το δικαίωμα των παιδιών της εικόνας.

Εικόνα 7: Συζητούμε στην ομάδα μας για το δικαίωμα των παιδιών που δείχνει η εικόνα.

Μελετήστε το κείμενο "Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια" και βρείτε σε ποιο άρθρο εντάσσεται το δικαίωμα των παιδιών της εικόνας.

Εικόνα 8: Συζητούμε στην ομάδα μας για το δικαίωμα του παιδιού της εικόνας.

Μελετήστε το κείμενο "Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια" και βρείτε σε ποιο άρθρο εντάσσεται το δικαίωμα του παιδιού της εικόνας.

Εικόνα 9: Συζητούμε στην ομάδα μας για το δικαίωμα του παιδιού της εικόνας.

Μελετήστε το κείμενο "Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια" και βρείτε σε ποιο άρθρο εντάσσεται το δικαίωμα του παιδιού της εικόνας.

Εικόνα 10: Συζητούμε στην ομάδα μας για το δικαίωμα των παιδιών που δείχνει η εικόνα.

Μελετήστε το κείμενο "Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια" και βρείτε σε ποιο άρθρο εντάσσεται το δικαίωμα των παιδιών της εικόνας.

Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια


Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΑΓΚΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δικαιούμαι κι εγώ...» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2132