Φάση Σεναρίου

Διαθεματική Ομάδα (Δημοτικό)

Δικαιούμαι κι εγώ...

3 ώρες

Συμμετέχω

60λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1.docx

Στόχος της Φάσης 2, είναι οι μαθητές να αποκωδικοποιήσουν διάφορα μηνύματα από βίντεο της Unicef σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών και να διαμορφώσουν τα δικά τους μηνύματα. Ειδικότερα, σε αυτή τη φάση, οι μαθητές συνεργάζονται και δημιουργούν και παρουσιάζουν υλικό (κείμενα, κόμικ) που αναφέρεται στους τρόπους προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού. Σε αυτή τη φάση, αξιοποιούνται οι ακόλουθες εφαρμογές Web 2.0: η «Tagxedo» για τη δημιουργία συννεφόλεξων, η «TOONDOO» για τη δημιουργία κόμικ, η «Sumo Paint» για τη δημιουργία ζωγραφιάς και η εφαρμογή «ANIMOTO» για τη δημιουργία βίντεο.

Δραστηριότητα 3: Ο εκπαιδευτικός ζητάει από κάθε ομάδα μαθητών να δει τα 12 βίντεο της Unicef  που βρίσκονται στην ιστοσελίδα της (βλ. https://goo.gl/t2gIjv) και αναφέρονται στα δικαιώματα του παιδιού. Τα βίντεο αυτά είναι πολύ μικρής διάρκειας (περίπου 30-32 δευτερολέπτων) και διαμέσου κινουμένων σχεδίων παρουσιάζουν διάφορα δικαιώματα του παιδιού σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, όπως η εκπαίδευση, η προστασία από την παιδική εργασία, η ελευθερία έκφρασης, προστασία από κακομεταχείριση. Η κάθε ομάδα μαθητών παρατηρεί με προσοχή το περιεχόμενο των βίντεο και προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει το μήνυμα που θέλουν να περάσουν ως προς τα δικαιώματα του παιδιού. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός προβάλει το κάθε βίντεο στον βιντεοπροτζέκτορα και ζητάει από κάθε ομάδα να ανακοινώσει το τι θέλει το κάθε βίντεο να δείξει ως προς τα δικαιώματα του παιδιού.

Δραστηριότητα 4: Ο εκπαιδευτικός παροτρύνει την κάθε ομάδα μαθητών να ασχοληθεί με ένα από τα βίντεο που είδε και τους έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Στη συνέχεια τους ζητάει να φτιάξουν τα δικά τους μηνύματα στα οποία θα παρουσιάζουν με δικές τους ιδέες το δικαίωμα του παιδιού που παρουσιάζεται στο βίντεο. Τα μηνύματα αυτά μπορούν να φτιαχτούν:

  1. Με την εφαρμογή «Tagxedo» (http://www.tagxedo.com/app.html). Οι μαθητές γράφουν και δημιουργούν το δικό τους συννεφόλεξο για τα δικαιώματα του παιδιού (σημ. μπορούν να ασχοληθούν μία ή δύο ομάδες μαθητών).
  2. Με την εφαρμογή «TOONDOO» (http://www.toondoo.com/). Οι μαθητές δημιουργούν το δικό τους κόμικ (σημ. μπορούν να ασχοληθούν μία ή δύο ομάδες μαθητών).
  3. Με την εφαρμογή «Sumo Paint» (www.sumopaint.com). Οι μαθητές δημιουργούν τη δική τους ζωγραφιά (σημ. μπορούν να ασχοληθούν μία ή δύο ομάδες μαθητών).
  4. Με την εφαρμογή «ANIMOTO» (https://animoto.com/). Οι μαθητές δημιουργούν το δικό τους βίντεο με εικόνες και φράσεις (σημ. μπορούν να ασχοληθούν μία ή δύο ομάδες μαθητών).

Η κατανομή των μαθητών σχετικά με την ενασχόληση με τις ανωτέρω εφαρμογές μπορεί να γίνει με βάση τις επιθυμίες των παιδιών αλλά κυρίως με τις δεξιότητες που έχουν στις ΤΠΕ. Ειδικότερα τους ζητείται σε κάθε μήνυμα με τις ανωτέρω εφαρμογές: α) να παρουσιάσουν το δικαίωμα που παρουσιάζεται στο βίντεο, και β) το τι πρέπει να κάνει ένα παιδί για να προστατευτεί όταν το δικαίωμα αυτό καταπατείται ή το τι πρέπει να κάνει ένας πολίτης για να βοηθήσει το παιδί αυτό.

Για το ανωτέρω β΄ σκέλος οι μαθητές ουσιαστικά χρειάζεται να γνωρίσουν τις βασικές ανεξάρτητες αρχές που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και το έργο που επιτελούν και να γνωρίσουν ότι σε περίπτωση παραβίασης δικαιωμάτων μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί τους και να ζητήσουν τη βοήθειά τους. Για το λόγο αυτό οι μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν το Φύλο εργασίας 1, το οποίο τους παροτρύνει να συλλέξουν πληροφορίες για τους φορείς και τους οργανισμούς που ασχολούνται με τα δικαιώματα του παιδιού.


Βίντεο για τα δικαιώματα του παιδιού


Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΑΓΚΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δικαιούμαι κι εγώ...» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2133