Φάση Σεναρίου

Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)

Ένα συναρπαστικό ταξίδι στις χώρες της Μαύρης Ηπείρου

3 ώρες

Πολιτισμικά στοιχεία - Τα κράτη της Αφρικής

35λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_5.docx

  Η  Κουγιούκου  τονίζει  στους  μαθητές  τον  ρόλο  που  παίζει  η  μουσική  στην  καθημερινή  ζωή  των  Αφρικανών.  Οι  μαθητές  ακούν  ένα  παραδοσιακό  αφρικάνικο  τραγούδι  και  παρακολουθούν  ένα  βίντεο  με  Αφρικανούς  χορευτές  Η  Κουγιούκου  αναφέρει τον  χαρακτηρισμό  που αποδίδεται   στην  Αφρική  ως  "μωσαϊκό  φυλών  και  εθνοτήτων" λόγω  του  πλούτου  των πολιτισμικών  στοιχείων,  έτσι  παρουσιάζει  έναν  πολυχάρτη  της  Αφρικής  όπου  οι  μαθητές  βρίσκουν  κράτη,  πρωτεύουσες,  γλώσσες,  θρησκείες  και  την  κατανομή  του  πληθυσμού.  Στη  συνέχεια  οι  μαθητές  ακούν  ένα  τραγούδι  με  τα  κράτη  της  Αφρικής  και  παίζουν  ένα  παιχνίδι  με  σημαίες   ή  με  κράτη  και  πρωτεύουσες.  Συμπληρώνουν  το  Φύλλο  Εργασίας   και  την  άσκηση  αντιστοίχισης  με  κράτη  και  πρωτεύουσες  της  Αφρικής. 


Παραδοσιακό αφρικάνικο τραγούδι


Παρααδοσιακοί Αφρικανοί χορευτές


Πολυχάρτης της Αφρικής


Tα κράτη της Αφρικής


Παιχνίδι με τα κράτη της Αφρικής


Κράτη - Πρωτεύουσες της Αφρικής


Δημιουργός Σεναρίου: Zωή Πολυχρόνου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο « Ένα συναρπαστικό ταξίδι στις χώρες της Μαύρης Ηπείρου» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2179