Από την απλή στη σύνθετη και πολλαπλή δομή επιλογής

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Από την απλή στη σύνθετη και πολλαπλή δομή επιλογής

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Οι μαθητές έχουν ήδη μάθει την απλή δομή επιλογής. Με παραδείγματα από την καθημερινή ζωή αναδεικνύεται η ανάγκη σύνθετης και πολλαπλής επιλογής. Δίνεται ένα πρόβλημα και με καθοδηγούμενη μάθηση αναπτύσσεται βήμα-βήμα η επίλυσή του χρησιμοποιώντας δομές πολλαπλής επιλογής. Κατόπιν οι μαθητές εμπλέκονται ενεργητικά στη συγγραφή κώδικα για την επίλυση ενόςπροβλήματος.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές της Β τάξης Επαγγελματικού Λυκείου στο μάθημα Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών να μπορούν να επιλύουν απλά προβλήματα σε περιβάλλον δομημένης γλώσσας προγραμματισμού χρησιμοποιώντας απλή, σύνθετη και πολλαπλή δομή επιλογής

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Προγραμματισμός υπολογιστών > Προγραμματιστικές δομές >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ανασκόπηση απλής δομής επιλογής
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής - μπορεί να γίνει και στην τάξη
Κατανόηση προβλήματος
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής - μπορεί να γίνει και στην τάξη
Σύνθετη και πολλαπλή δομή επιλογής
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής - μπορεί να γίνει και στην τάξη
Προγραμματισμός
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Ανακεφαλαίωση
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές να εξοικοιωθούν με τη δομή ελέγχου ροής προγράμματος (δομή επιλογής αν-τότε-αλλιώς)
Οι μαθητές να μπορούν να χρησιμοποιούν δομές επιλογής για σύνθετα προβλήματα
Οι μαθητές να μπορούν να υλοποιήσουν πρόβληματα με δομή επιλογής σε σύγχρονη γλώσσα προγραμματισμού
Οι μαθητές να εφαρμόζουν κριτική σκέψη στην αντιμετώπιση παρόμοιων προβλημάτων στην καθημερινή ζωή
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
δομή επιλογής, απλή, σύνθετη, πολλαπλή, προγραμματισμός, if,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Πληροφορικής με δυνατότητα συγγραφής και εκτέλεσης της προγραμματιστικής γλώσσας python

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Από την απλή στη σύνθετη και πολλαπλή δομή επιλογής» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).